مقاله پژوهشی تخصصی
1. کران برای نرخ رشد اتصال‌ها

رسول آهنگری ملکی؛ تیرداد شریف

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-13

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.127724.1418

چکیده
  فرض کنید ‎$K$‎ یک میدان، ‎$R$‎ یک ‎$K$‎-جبر مدرج استاندارد و ‎$M$‎ یک ‎$R$‎-مدول مدرج و متناهی مولد باشد. نرخ رشد ‎$M$‎ را با  ‎$rate_R(M)$‎ نشان می‌دهیم که اندازه‌ای برای نرخ رشد انتقال‌ها در تحلیل آزاد مینیمال مدرج مدول ‎$M$‎ است. در این مقاله رفتار این ناوردا نسبت به تغییر حلقه بررسی شده است . همچنین نرخ رشد برای جبرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تخصصی
2. رده‌ای از فضاهای فینسلری متقارن تعمیم‌یافته

حمید رضا سلیمی مقدم

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 15-22

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.128837.1435

چکیده
  ‎در این مقاله فضاهای فینسلری مجهز به ‎$(\alpha,\beta)$-‎متریکِ ‎$F=\alpha+\beta-\beta^2/\alpha$‎ را مطالعه می‌کنیم. پس از بررسی ارتباط بین ‎$s$-‎ساختار متریک ریمانی زمینه و ‎$s$-‎ساختار متریک فینسلری مورد بحث، نشان می‌دهیم هر فضای متقارن تعمیم‌یافته مجهز به چنین متریکی خمینه‌ای ریمانی است.  بیشتر

مقاله ترویجی تخصصی
3. تحلیل، تعمیم و کاربردی از حدس کولاتس

عاطفه حسن زاده؛ محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 23-37

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.123903.1370

چکیده
  در این مقاله به بررسی و تحلیل حدس کولاتس می‌پردازیم. در واقع، به روش عددی و آنالیز گام‌به‌گام اعداد سعی می‌کنیم منشاء این حدس را که درباره خاصیتی جالب بین اعداد اول است بیابیم. همچنین با یافتن روابط دیگری میان اعداد اول حدس کولاتس را تعمیم می‌دهیم و الگوریتمی جامع برای آن ارائه می‌کنیم. در پایان، از این حدس برای شناسایی و یافتن اعداد ...  بیشتر

مقاله کاربردی تخصصی
4. کاربردی از دانش منطق در تشخیص بیماری چشمِ قرمز

فریا نصیری مفخم

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 39-62

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.128678.1432

چکیده
  $\text{DTReD}$‎ یک سیستم خبره است که بیماری‌های چشمِ قرمز را تشخیص داده و درمان مناسب را تجویز می‌کند. این سیستم مبتنی بر قاعده است و با استفاده از دانش تخصصی چشم پزشکی پیاده‌سازی شده است. $\text{DTReD}$‎‎ براساس پاسخ سؤالات مربوط به علائم قرمزی چشم کار می‌کند. اطلاعاتی که این سیستم در نظر می‌گیرد شامل هر علامتی است که پزشک عمومی ...  بیشتر