تماس با ما

 شماره تماس:37934125(31)98+

 دورنگار:37932170(31)98+

 پست الکترونیک: rb.mousavi@yahoo.com

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادت، انتقادات و شکایات: rb.mousavi@yahoo.com

 آدرس: دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، طبقه سوم-اداره انتشارات - دفتر مجلات


CAPTCHA Image