نکات ضروری

* از این پس ارسال فایل چکیده انگلیسی، نام و آدرس نویسندگان در انتهای مقاله اجباری می‌باشد.

 لطفا فایل تعارض منافع را تکمیل و در قسسمت بارگزاری فایل ها تحت عنوان فرم تعارض منافع بارگذاری نمایید.

 * لطفا فایل تعهدنامه را تکمیل و در قسسمت بارگزاری فایل ها تحت عنوان نامه به سردبیر (تعهدنامه) بارگذاری نمایید.

 * برای ارسال مقاله حتما از فایل ضمیمه استفاده شود.

این نشریه بدون دریافت هزینه مقالات را بررسی می نماید.

*  ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

*  در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

* نویسنده گرامی جهت تصریح در روند داوری و بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه 2 داور در زمینه مقاله خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخصات کامل (نام دانشگاه، ایمیل دانشگاهی، مرتبه علمی، تخصص  و شماره تماس) به ما معرفی نمایید.

نویسندگان محترم

1- ابتدا شخص نویسنده مسئول باید در سامانه مجله ثبت نام کند.

2- پس از ثبت نام در سامانه، نویسنده مسئول باید فایل PDF مقاله خود را که با نرم افزار Xepersian تهیه  کرده است را در سامانه بارگذاری کند.

3- منابع پایانی به صورت Vancouver (بر اساس فایل نمونه) تنظیم شود.

4- هدف اصلی این مجله عمومی سازی ریاضی می باشد و بر اساس دیدگاه های ترویجی، اجازه نشر یافته است. از طرف دیگر بر طبق آیین نامه مصوب 1398/02/09 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقالات پژوهشی نیز می توانند در این مجله منتشر گردند. از این رو مقدمه مقالات پژوهشی باید با هدف ترویج و آشنایی بیشتر تدوین گردیده، به قسمی که مفاهیم اولیه ارایه شده برای مخاطبان این مجله قابل استفاده باشد.

5- مقالاتی که از ابتدای سال 1400 منتشر می شوند، بایستی چکیده انگلیسی نیز داشته باشند.

6- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. 

7- در سامانه نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات نویسندگان دقیقا به شکل زیر وارد شود:

( فارسی:  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور)

(انگلیسی: Department, Faculty, University (Institution), City, Country)

8- تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی می شود.

9- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله      ب) محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص           ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

 10- ارسال مقاله به نشریه بدون هزینه می باشد.