راهنمای نویسندگان

نکات ضروری

* از این پس ارسال فایل چکیده انگلیسی و ترجمه لاتین (کلمات کلیدی، عنوان مقاله، نام و آدرس نویسندگان)  اجباری می‌باشد.

* با توجه به اهداف مجله و برای استفاده بیشتر مخاطبین، ضروری است، مقدمه مقالات پژوهشی که جنبه تخصصی دارند به‌گونه‌ای تدوین گردد، که شامل توصیف مبسوط و قابل استفاده  از نظریه مطرح شده در مقاله باشد.

 • لطفا فایل تعارض منافع را تکمیل و در قسسمت بارگذاری فایل ها تحت عنوان فرم تعارض منافع بارگذاری نمایید.
 • فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.
 • لطفا فایل تعهدنامه را تکمیل و در قسسمت بارگذاری فایل‌ها تحت عنوان نامه به سردبیر (تعهدنامه) بارگذاری نمایید.
 • برای ارسال مقاله حتما از فایل ضمیمه استفاده شود.

* در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

* نویسنده گرامی جهت تصریح در روند داوری و بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه 2 داور در زمینه مقاله خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخصات کامل (نام دانشگاه، ایمیل دانشگاهی، مرتبه علمی، تخصص  و شماره تماس) به ما معرفی نمایید.

* تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به‌صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می‌شود.

نویسندگان محترم

 •  ابتدا شخص نویسنده مسئول باید در سامانه مجله ثبت نام کند (ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد).
 •  پس از ثبت نام در سامانه، نویسنده مسئول باید فایل PDF مقاله خود را که با نرم افزار Xepersian تهیه  کرده است در سامانه بارگذاری کند.
 •  منابع پایانی به صورت Vancouver (بر اساس فایل نمونه) تنظیم شود.
 •  هدف اصلی این مجله عمومی سازی ریاضی می‌باشد و بر اساس دیدگاه‌های ترویجی، اجازه نشر یافته است. از طرف دیگر بر طبق آیین‌نامه مصوب 1398/02/09 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقالات پژوهشی نیز می‌توانند در این مجله منتشر گردند. از این‌رو، مقدمه مقالات پژوهشی باید با هدف ترویج و آشنایی بیشتر تدوین گردیده، به قسمی که مفاهیم اولیه ارایه شده برای مخاطبان این مجله قابل استفاده باشد.
 • در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ
 • مرحله‌ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. 
 • در سامانه نشریه، قسمت وابستگی‌های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود:
 • ( فارسی:  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور)

(انگلیسی: Department, Faculty, University (Institution), City, Country)

 •  ارسال مقاله به نشریه بدون هزینه می باشد.
 • تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی می‌شود.
 • در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله      ب) محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص           ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله