اخبار و اعلانات

نمونه فرمت مقاله نشریه

نویسندگان محترم، خواهشمند است از فایل ضمیمه جهت ارسال مقاله استفاده نمایند.

مطالعه بیشتر

فرمت چکیده مبسوط

نویسندگان محترم، خواهشمند است از فایل ضمیمه جهت ارسال چکیده مبسوط استفاده نمایند.

مطالعه بیشتر

آیین‌نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(طبق آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1398/02/09 تمامی نشریات دارای اعتبار علمی هستند

مطالعه بیشتر