داوران

استاد گرامی

* برای داوری مقالات لازم است در سامانه ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.

* جهت ورود به سایت برای داوری مقالات به صورت الکترونیکی به طریق زیر عمل فرمائید:

در صفحه شخصی داور سه گزینه وجود دارد:

1- مقالات جدید نیازمند داوری

2- مقالات در حال داوری (چنانچه مقالات ارسالی از طرف سردبیر را برای داوری قبول کنبد، این مقالات در گزینه مقالات در حال داوری نمایش داده می‌شود.)

3- مقالات داوری شده (مقالاتی که داوری آنها به اتمام رسیده است، در گزینه سوم نمایش داده می‌شود. در این صورت ضروری است فرم داوری به صورت آنلاین تکمیل کنید.)

 چنانچه مقالات ارسالی از طرف سردبیر را برای داوری قبول کنبد، این مقالات در گزینه مقالات در حال داوری نمایش داده می‌شود.

این امکان نیز وجود دارد که توضیحات به صورت فایل جداگانه ارسال شود.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Babak Babadi هیأت علمی
Mohsen Maleki
mohammad Nekoufar 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
Alireza Olfati 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج،
Ali Pourmiri
Sanaz Rivaz Babol Noshirvani University of Technology
Shahrbanoo Sadeghi
Hamid Reza Salimi Moghaddam 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
h Sereshti
علی آبکار 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش گروه ریاضی محض، دانشگاه بین المللی امام خمینی
بامداد یاحقی
پرویز احمدی تخصصی دانشگاه زنجان
عباسعلی احمدی گروه باستانشناسی-دانشگاه شهرکرد
کریم احمدی بخش ریاضی دانشگاه آزاد واحد تبریز
محمد علی ایرانمنش Yazd University
مسعود آرین نژاد دانشگاه زنجان
علی اکبر استاجی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
اسفندیار اسلامی ایران - کرمان - دانشگاه شهید باهنر - بخش ریاضی
ندا اسماعیلی
محمد علی اسمخانی
شاهرخ اسمعیلی 97A40 آموزش ریاضیات- ریاضی و جامعه عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه کردستان
علی رضا اشرفی Kashan University
نسیم اصغری استادیار آموزش ریاضی دانشگاه علوم و تحقیقات (آزاد)
سعید اعظم دانشگاه اصفهان
حسین آقابزرگی تخصصی عضو هیات علمی رسمی قطعی گروه ریاضی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
مژگان امامی 97A40 آموزش ریاضیات- ریاضی و جامعه
مرتضی امینی دانشگاه تهران
علیرضا امینی هرندی تخصصی دانشگاه اصفهان
سیدمحمد انوریه تخصصی گروه ریاضی، دانشگاه یزد، یزد
اسماعیل بابلیان دانشگاه خوارزمی
مرتضی بیات 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش، تخصصی مدرس دانشگاه
جواد باقریان دانشگاه اصفهان
محمود بت شکن دانشگاه اصفهان
ارشام برومند سعید بخش ریاضی محض دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود بهبودی
محمد بهرامی
ناصر بهلکه
افشین بهمرام
افشین پرورده تخصصی
محمد رضا پوریای ولی دانشگاه اصفهان
مهدی تاتاری دانشگاه صنعتی اصفهان
نرگس تولایی تخصصی
شهروز جانباز تخصصی محقق و مدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید مجتبی جزایری
سید مجید جعفریان امیری تخصصی دانشیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان
محمد جلوداری ممقانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا جمالی دانشگاه خوارزمی
مریم جهانگیری دانشگاه خوارزمی
عباس چراغی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، واحد خوانسار http://sci.ui.ac.ir/~cheraghi
حمید حاجی شریفی
مهرداد حجازی
شیرین حجازیان
رضا حیدری دانشگاه فرهنگیان
مهدی حسنی تخصصی هیات علمی / دانشگاه زنجان
نجمه حسینی منجزی تخصصی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - دانشکده ریاضی و آمار - دانشگاه اصفهان
حسن حقیقی دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مریم خاتمی بیدگلی گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی و آمار، دانشگاه اصفهان
مریم خسروی تخصصی دانشگاه کرمان
حسن خسرویان 97A80 آموزش ریاضیات- عمومی سازی ریاضی، تخصصی دانشگاه اصفهان
هادی خطیب زاده دانشیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان
حمید رضا دربیدی تخصصی گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفت
محمد رضا درفشه دانشگاه تهران
کامران دیوانی آذر دانشگاه الزهراء
منوچهر ذاکر
هاجر رادمنش 97A80 آموزش ریاضیات- عمومی سازی ریاضی، تخصصی دانشگاه اصفهان
فرزاد رادمهر
احد رحیمی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
زهرا رحمانی 97A40 آموزش ریاضیات- ریاضی و جامعه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی رضایی علی آباد عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران
ابوالفضل رفیع پور عضو هیأت علمی بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فهیمه رمضانی دانشگاه اصفهان
اکبر زمانی 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
احسان زمانزاده دانشگا اصفهان
عباس سالمی
رضا سبحانی دانشگاه اصفهان
فرخنده السادات سجادی 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش گروه آمار دانشگاه اصفهان
مجید سلیمانی دامنه تخصصی دانشگاه تهران
محمد شاکرمی موسسه آموزش عالی صفاهان
فرزاد شاه ویسی تخصصی دانشیار گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
سودابه شمه سوار دانشکاه تهران
محمد شهریاری تخصصی دانشگاه تبریز
بهرام صادقپور گیلده تخصصی Department of Statistics, Factually of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
مائده صافی اصفهانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان
سعید صالحی پورمهر 97A80 آموزش ریاضیات- عمومی سازی ریاضی دانشگاه تبریز
محمد صال مصلحیان 97A80 آموزش ریاضیات- عمومی سازی ریاضی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی محض
جعفر طاهری 97A80 آموزش ریاضیات- عمومی سازی ریاضی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمود طاهری تخصصی دانشگاه تهران
اکبر طیبی 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش University of Qom
حسین عابددوست 97A40 آموزش ریاضیات- ریاضی و جامعه عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
علیرضا عبدالهی 97A40 آموزش ریاضیات- ریاضی و جامعه استاد گروه ریاضی-- دانشگاه اصقهان
محسن علمبردار 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و آمار، دانشگاه اصفهان
مجتبی عماری الهیاری 97A40 آموزش ریاضیات- ریاضی و جامعه
مجید فخار دانشگاه اصفهان
محمدرضا فدائی بخش آموزش ریاضی
محمدرضا فریدروحانی تخصصی داور/ دانشگاه هشهید بهشتی
محمد فرشی
محمدرضا فرهنگ دوست تخصصی گروه ریاضی دانشگاه شیراز
ابراهیم قربانی هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر
سید محسن قریشی شهرکی تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم قشقایی دانشگاه شهید چمران اهواز-پسا دکتری
ایرج کاظمی
رسول کاظمی دانشگاه کاشان-دانشکده علوم ریاضی
محسن کیان
سید مهدی کرباسی دانشگاه یزد
امید علی کرم زاده دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد رضا کوشش
مجید گازر
مرتضی گچ پزان گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد.
احمد گوگردچیان
امیر مافی
فرید (محمد) مالک
حسین متقی فر عضو هیا ت علمی دانشگاه اصفهان
غلامرضا محتشمی
علی محمدیان مصمم استادیار/دانشگاه زنجان
قاسم میرحسین خانی 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش، تخصصی دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
داوود میرزایی
علی مرصعی تخصصی هیات علمی/گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
منصور معتمدی
احمد معتمدنژاد 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
سعید مقصودی 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش استاد گروه ریاضی دانشگاه زنجان
احسان ممتحن استاد دانشگاه یاسوج
محمدجواد مهدی پور تخصصی گروه ریاضی-داشگاه صعتی شیراز
نوشین موحدیان
مهرداد نامداری عضو هیات علمی
علی رضا نصر اصفهانی
فریا نصیری مفخم 97A40 آموزش ریاضیات- ریاضی و جامعه گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مریم نمازی تخصصی دانشگاه اصفهان
صغری نوبختیان دانشگاه اصفهان
امیر هاشمی
هادی هدایت زاده
راضیه واحد استادیار گروه ریاضی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، دانشگاه اصفهان
سید منصور واعظ پور تخصصی استاد گروه ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر عباس ورشوی 97A80 آموزش ریاضیات- عمومی سازی ریاضی
ملیحه یوسف زاده