نمونه فرمت مقاله نشریه

نویسندگان محترم، خواهشمند است از فایل ضمیمه جهت ارسال مقاله استفاده نمایند.