درباره نشریه

نشریه ریاضی و جامعه، محلی برای انتشار مقالاتی در تمامی حوزه‌های علوم ریاضی که هدف اصلی آنها  عمومی‌سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ ریاضی ایران و جهان، آشنایی و بسط گسترش آگاهی جامعه از کاربردهای ریاضی است.  تمامی مقالات پس از داوری دقیق و تایید عضو هیات تحریریه مرتبط چاپ می‌شوند.  


  •  نوع اعتبار                   علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار                فصلنامه
  • رتبه در ISC                  ضریب تاثیر  N/A
  • رتبه در وزارت علوم         (B)
  • نوع داوری                    یک‌سو ناشناس
  • میانگین زمان داوری        3 ماه         
  • زبان نشریه                  فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                   الکترونیکی
  • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی     ریاضی، عمومی سازی ریاضی
  • هزینه بررسی و انتشار    ندارد


تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یابی ResearchLink بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه ریاضی و جامعه برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)

مجوز علمی-ترویجی نشریه ریاضی و جامعه از شماره بهار 95 تا بهار 97 طی نامه به شماره 71139 / 18 / 3 / مورخ 1395/4/8  توسط وزارت عتف صادر شد.