درباره نشریه

* نشریه ریاضی و جامعه، محلی برای انتشار مقالاتی در تمامی حوزه‌های علوم ریاضی است که هدف اصلی آنها  عمومی‌سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ ریاضی ایران و جهان، آشنایی و بسط گسترش آگاهی جامعه از کاربردهای ریاضی می‌باشد.  تمامی مقالات پس از داوری دقیق و تایید عضو هیات تحریریه مرتبط چاپ می‌شوند.  

* تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یابی ResearchLink بررسی خواهند شد.

* این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می‌کند.  

* سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد هستند.  Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

 CC License: CC BY*


  •  نوع اعتبار                   علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار                فصلنامه
  • رتبه در ISC                  ضریب تاثیر  N/A
  • رتبه در وزارت علوم         (B)
  • نوع داوری                    یک‌سو ناشناس
  • میانگین زمان داوری        3 ماه         
  • زبان نشریه                  فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                   الکترونیکی
  • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی     ریاضی، عمومی سازی ریاضی
  • هزینه بررسی و انتشار    ندارد


مجوز علمی-ترویجی نشریه ریاضی و جامعه از شماره بهار 95 تا بهار 97 طی نامه به شماره 71139 / 18 / 3 / مورخ 1395/4/8  توسط وزارت عتف صادر شد.