اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 227
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 99

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 11814
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9114
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 87 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
درصد پذیرش 36 %