آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 102
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 46

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 1556
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1189
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 209 روز
درصد پذیرش 25 %