اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 405
تعداد پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش 264

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 121968
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 200683
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 63 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 173 روز
متوسط زمان داوری 102 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 316 روز
درصد پذیرش 24 %