اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 244
تعداد پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش 106

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 69
تعداد مشاهده مقاله 15151
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11270
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 87 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 164 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
درصد پذیرش 34 %