آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 414
تعداد پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش 268

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 97
تعداد مشاهده مقاله 124083
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 206151
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 61 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 169 روز
متوسط زمان داوری 98 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 315 روز
درصد پذیرش 23 %