آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 471
تعداد پذیرش 113
تعداد عدم پذیرش 300

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 121
تعداد مشاهده مقاله 138340
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 221386
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 54 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 154 روز
متوسط زمان داوری 87 روز
متوسط زمان پذیرش 274 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 312 روز
درصد پذیرش 24 %