اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 125
تعداد پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش 55

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 39
تعداد مشاهده مقاله 3232
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2072
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 207 روز
درصد پذیرش 30 %