حق چاپ و دسترسی باز

سیاست دسترسی باز
این نشریه دسترسی آزاد فوری به محتوای خود را بر این اصل فراهم می کند که در دسترس قرار دادن تحقیقات به صورت رایگان برای عموم از تبادل جهانی دانش بیشتر پشتیبانی می کند.
این نشریه یک نشریه با دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه در اختیار کاربران یا موسسه قرار می گیرد. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به مقالات متن کامل در این مجله بدون اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده هستند.

 

بیانیه حق چاپ: حق مولف مقالات از آن نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق مولف اثر خود هستند.