تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 164
تعداد نویسندگان 194
تعداد مشاهده مقاله 160,445
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 253,833
نسبت مشاهده بر مقاله 978.32
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1547.76
تعداد مقالات ارسال شده 562
تعداد مقالات رد شده 335
تعداد مقالات پذیرفته شده 157
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 229

نشریه ریاضی و جامعه، بر آن است تا به انتشار مقالاتی در حوزه علوم ریاضی، که اهداف اصلی آنها عمومی سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ و فلسفه‌ی ریاضی ایران و جهان، آشنایی جامعه و گسترش آگاهی آن در خصوص کاربردهای ریاضی بپردازد. این نشریه مشتمل بر حوزه‌هایی از علوم ریاضی و رشته‌های مرتبط با آن (مانند تاریخ علم و فلسفه‌ی علم) است و در سطح ایران منتشر می‌شود. دامنه‌ی مخاطبین مقالات، کلیه‌ی افراد جامعه را در بر می‌گیرد تا یکی از اهداف اصلی این نشریه؛ یعنی عمومی سازی ریاضی، محقق گردد. از این پس نشریه پذیرای مقالات علمی مرتبط (پژوهشی، ترویجی، مروری، کوتاه، کاربردی، ترجمه‌ای و نقطه‌نظر) خواهد بود.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 3، آذر 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها