تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 158
تعداد نویسندگان 188
تعداد مشاهده مقاله 155,613
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 247,088
نسبت مشاهده بر مقاله 984.89
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1563.85
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 545
تعداد مقالات رد شده 330
درصد عدم پذیرش 61
تعداد مقالات پذیرفته شده 149
درصد پذیرش 27
زمان پذیرش (روز) 230
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 216

نشریه ریاضی و جامعه، بر آن است تا به انتشار مقالاتی در حوزه علوم ریاضی، که اهداف اصلی آنها عمومی سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ و فلسفه‌ی ریاضی ایران و جهان، آشنایی جامعه و گسترش آگاهی آن در خصوص کاربردهای ریاضی بپردازد. این نشریه مشتمل بر حوزه‌هایی از علوم ریاضی و رشته‌های مرتبط با آن (مانند تاریخ علم و فلسفه‌ی علم) است و در سطح ایران منتشر می‌شود. دامنه‌ی مخاطبین مقالات، کلیه‌ی افراد جامعه را در بر می‌گیرد تا یکی از اهداف اصلی این نشریه؛ یعنی عمومی سازی ریاضی، محقق گردد. از این پس نشریه پذیرای مقالات علمی مرتبط (پژوهشی، ترویجی، مروری، کوتاه، کاربردی و نقطه‌نظر) خواهد بود.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، خرداد 1401 

مقاله ترجمه ای

مسابقات اعداد اول

صفحه 35-72

10.22108/msci.2022.131590.1480

محمدرضا اسفندیاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها