مقاله پژوهشی
1. کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی

سمیه تاری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.120773.1354

چکیده
  مباحث مربوط به زبان‌های صوری و مدل‌های مناسب برای آن‌ها، از مفاهیم پایه و اساسی در رشته علوم کامپیوتر است. از ساده‌ترین مدل‌های محاسبه، آتوماتای متناهی هستند. دلیل سادگی این نوع ماشین‌ها این است که حافظه کمکی در آن‌ها وجود ندارد؛ با وجود این، بسیاری از مسائل را می‌توان با استفاده از آتوماتای متناهی حل کرد. در این مقاله مفهوم آتوماتون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات

فاطمه گل فرشچی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 15-21

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.120979.1355

چکیده
  این پژوهش در راستای بررسی علل کاهش رغبت دانشجویان رشته‌های هنری به یادگیری ریاضیات و ارائه راهکارهای لازم انجام گرفته است. در این مطالعه تعداد ‎155‎ نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز انتخاب شده و پس از گردآوری اطلاعات توسط پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار ‎SPSS‎ و آزمون‌های مناسب، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

مقاله ترویجی 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
3. مروری بر کتاب مبانی هندسه هیلبرت

خسرو منصف شکری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 23-30

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.122476.1363

چکیده
  در این مقاله مروری بر کتاب مبانی هندسه، اثر هیلبرت خواهیم داشت. در این مرور به جنبه‌های تاریخی و انگیزه‌ها و دستاوردهای نگارش این کتاب خواهیم پرداخت  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. گزارشی از عملکرد کمی و کیفی مقالات چاپ شده محققین ریاضی کشور

منیژه گودرزی؛ فاطمه احمدی تاری؛ موسی گابله

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 31-47

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.122388.1362

چکیده
  با توجه به اینکه یکی از شیوه‌های مرسوم ارزیابی آثار پژوهشی استفاده از تحلیل استنادی می‌باشد، بر آن شدیم تا اطلاعات مربوط به مقالات منتشر شده محققین ایرانی در حوزه ریاضیات را از پایگاه انجمن ریاضی آمریکا ‎«‎مت سای نت‎»‎ جمع آوری نماییم. این اطلاعات مربوط به سالهای ‎2015‎ تا ‎2018‎ می‌باشد. بر اساس این مجموعه اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. برهانی کوتاه و ساده برای قضیه باقیمانده چینی و برخی کاربرد‌های آن

ابوالفضل تاری زاده؛ زهرا طاهری امین

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 49-52

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.123926.1371

چکیده
  در این مقاله، قضیه باقیمانده چینی را با روشی ساده و کوتاه اثبات می‌کنیم. روش اثبات این قضیه سازنده است لذا با استفاده از این روش، فرمولی صریح برای محاسبه تمام خود‌توان‌های حلقه‌های آرتینی، به‌ویژه حلقه اعداد صحیح به پیمانه, ‎$m$, یعنی, ‎$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$‎ ارائه می‌دهیم. همچنین یک نتیجه جدید در رابطه با ترفیع خودتوان‌ها به دست ...  بیشتر

مقاله ترجمه ای
6. گرانش طبق نظریه‌ی ‏اینشتین: درس هایی از یک مورچه

پدرام صابری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 53-59

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.125461.1392

چکیده
  نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است: ‎Patrick ‎Labelle ‎and‎ Vasilisa Shramchenko, La gravit\'e selon Einstein : leçons d’une fourmi,  Accromath,  11 (2016) 8--13.  بیشتر