مقاله ترجمه ای
تمایز یادگیری برخط با آموزش اضطراری از راه دور
تمایز یادگیری برخط با آموزش اضطراری از راه دور

نگین حقیقی صابر

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.126842.1412

چکیده
  در این مقاله تفاوت‌های یادگیری برخط با دوره‌هایی که به صورت برخط در زمان‌های بحرانی برگزار می‌گردند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد (چکیده مترجم).  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختاری برای تعمیم دادن گروه‌ها
ساختاری برای تعمیم دادن گروه‌ها

نصرت اله شجره پورصلواتی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 11-17

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2022.131518.1478

چکیده
  در این مقاله، ساختاری جدید برای تعمیم دادن گروه‌ها با محدود کردن عمل دوتایی آن روی زیرمجموعه‌ای از دامنه‌اش ارائه شده است. برای مجموعه ناتهی $G$، تابع از $G \times G$ به $G$ یک عمل دوتایی نامیده می‌شود. اگر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بسط مجانبی یک دنباله مرتبط با عدد نپر و کاربرد آن در شمارش تحلیلی تعداد مسیرها در گراف کامل
بسط مجانبی یک دنباله مرتبط با عدد نپر و کاربرد آن در شمارش تحلیلی تعداد مسیرها در گراف کامل

مهدی حسنی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 19-24

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2022.130416.1468

چکیده
  در این مقاله تعداد مسیرهای بین دو رأس دلخواه و ثابت در گراف کامل $K_{n+2}$ را بررسی می‌کنیم. نخست نشان می‌دهیم تعداد این مسیرها برابر است با $w_{n+2}=e_n n!$ که در آن $e_n=\sum_{j=0}^n 1/j!$مجموع جزئی سری معرّف عدد $e$ است. سپس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعمیم مفهوم صدف‌واری به مجتمع‌های چندگانه سادکی
تعمیم مفهوم صدف‌واری به مجتمع‌های چندگانه سادکی

رحیم رحمتی اصغر

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 25-34

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2022.131663.1483

چکیده
  در این مقاله مفهوم صدف‌واری را به عنوان یکی از مفاهیم مرسوم در نظریه توپولوژی ترکیبیاتی تعمیم می‌دهیم. برای انجام آن، مجتمع‌های چندگانه $-k$تجزیه‌پذیر را معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که صدف‌واری در ...  بیشتر