مقاله نقطه نظر
دکتر محمود لشکری‌زاده بمی: زندگی و آثار
دکتر محمود لشکری‌زاده بمی: زندگی و آثار

سعید مقصودی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.131853.1487

چکیده
  در این مقاله، به اختصار، به مرور آثار و فعالیت‌های علمی و زندگی دکتر محمود لشکر‌‌‌ی‌زاده بمی، استاد فقید دانشگاه اصفهان، از زبان خانواده و بعضی همکاران و دوستانش می‌پردازیم.  بیشتر
مقاله پژوهشی
گروپویید و جبرهای گروپوییدی
گروپویید و جبرهای گروپوییدی

حبیب امیری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.129385.1444

چکیده
  گروپویید یا گروهوار یکی از چند ساختار شبیه به گروه است که کاربردهایی فراتر از کاربرد گروه در هندسه دیفرانسیل، معادلات دیفرانسیل، هندسه جبری، آنالیز ریاضی، و فیزیک دارد. در این مقاله ابتدا تعریف‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعمیم قضیه گردان برای تعداد دلخواهی از توابع زیرخطی و کاربرد آن در بهینه‌سازی نیمه‌نامتناهی محدب
تعمیم قضیه گردان برای تعداد دلخواهی از توابع زیرخطی و کاربرد آن در بهینه‌سازی نیمه‌نامتناهی محدب

نادر کنزی؛ علی صادقیه

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 49-65

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.129707.1449

چکیده
  در این مقاله، ابتدا تعمیمی از قضیه گردان که مناسب تعداد نامتناهی‌ تابع زیرخطی باشد را بیان خواهیم نمود. سپس، از قضیه‌ی فوق در اثبات شرط لازم بهینگی از نوع فریز-جان برای مسائل نیمه‌نامتناهی محدب استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه ساختارهای ریاضی در مدلسازی سیستم‌های اجتماعی: تحلیل شبکه‌های اجتماعی
مطالعه ساختارهای ریاضی در مدلسازی سیستم‌های اجتماعی: تحلیل شبکه‌های اجتماعی

مهدی خواجه صالحانی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.129873.1452

چکیده
  برای تحلیل و بررسی ساختار یک شبکه اجتماعی و مطالعه تعاملات موجود تنها بر اساس اطلاعات ارتباطی بین عوامل و اجزاء شبکه، علاوه بر شیوه‌ای مناسب برای نمایش داده‌ها (که در این مقاله نمایش اَبَرگرافی می‌باشد) ...  بیشتر
مقاله ترویجی
عملگرهای استلزام
عملگرهای استلزام

سید محمود طاهری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 77-93

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.130252.1462

چکیده
  در این مقاله، سه ردۀ اساسی از عملگرهای استلزام بررسی می‌شوند. این سه رده عبارت‌اند از استلزام‌های مبتنی بر $S$-نرم، استلزام‌های مبتنی بر توابع مانده $T$-نرم و $Q$-استلزام‌ها. مبنای منطقی این سه رده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیچش تابع‌ها و فضاهای اورلیچ
پیچش تابع‌ها و فضاهای اورلیچ

ابراهیم اکبربگلو

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 95-107

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.130896.1474

چکیده
  در این مقاله ابتدا مقدماتی از فضاهای اورلیچ را بیان می‌کنیم. سپس با استفاده از یک معیار توپولوژیک، بزرگی زیرمجموعه‌هایی بین فضاهای اورلیچ روی یک گروه موضعا فشرده را که عمل پیچش برای آن‌ها تعریف‌شدنی ...  بیشتر