مقاله ترجمه ای تخصصی
1. ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم

علیرضا عبدالهی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-11

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.3107

چکیده
  نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است‎:‎‎‎Gian-Carlo Rota‎, ‎Ten Lessons I Wish I Had Been Taught‎, ‎Notices of The American Mathematical Society‎, ‎ 44 No‎. ‎1 (1997) 22-25‎.‎‎جیان-کارلو روتا‎ استاد تمام ریاضی کاربردی و فلسفه در ام آی تی‎ بود. ‎وی‎ متولد 27 آوریل سال 1937 در کشور ایتالیا است و در 18 آوریل سال ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1999‏ درگذشت. روتا کار خودش را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. آشنایی با روش فیلتر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی

نجمه حسینی منجزی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 13-25

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.3437

چکیده
  یکی از روش ھای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی که سال ھا مورد استفاده قرار گرفته است روش جریمه می باشد. در این مقاله می خواھیم با معرفی مفھوم جدید فیلتر، الگوریتمی برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی مقید بیان کنیم، که در ان از تابع جریمه استفاده نشود. اگر الگوریتم از فیلتر به جای تابع جریمه استفاده کند، برخی از مشکلات روش جریمه را حل می کند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. راج کندرا بوس و طرح‌های بلوکی

الهام اذان گویان فرد

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 27-36

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.3646

چکیده
  در این مقاله قصد داریم به معرفی یک ریاضیدان بزرگ هندی به نام راج کندرا بوس بپردازیم. ریاضیدانی که در زمینه‌های مختلف ریاضیات, آثار متعددی به نام خود به جای گذاشته است. به دلیل این تعدد آثار, نام وی در تعاریف و قضایای زیادی در زمینه‌های مختلف مانند آمار, ترکیبیات و کد‌گذاری به چشم می‌خورد. چون بررسی و معرفی کارهای این ریاضیدان قطعاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح

رسول حسینی ملک‌آبادی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 37-46

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.3660

چکیده
  بسیاری از پدیده های عالم واقعی در صورت مدل‌سازی با مقادیر عدد صحیح بیان می‌شوند. تعداد سدهای ساخته شده روی رودخانه، تعداد نیروی انسانی نمی‌توانند با اعداد اعشاری بیان شوند. برنامه‌ریزی متغیر صحیح مدلی ریاضی است که برای مدل‌سازی مسائلی شبیه آنچه گفته شد، به کار گرفته می‌شود. به عبارتی چنانچه تنها تفاوت فرموله کردن مسئله با یک مسئله‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. روشی برای محاسبه دترمینان ماتریس سه قطری

منا شه سواری

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 47-57

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.3765

چکیده
  در این نوشته ابتدا روشی بازگشتی و سپس دو الگوریتم را برای پیدا کردن دترمینان حالت خاصی از ماتریس سه قطری ‎n*n توضیح داده ایم‏‏، به گونه ای که توسط آنها بتوان بدون محاسبه دترمینان به شیوه معمول آن را به دست آورد و در مواردی، محاسبات دترمینان بسی ساده تر صورت گیرد. در روش اول به کمک دترمینان ماتریسهای سه قطری از اندازه کوچکتر، از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال

سمیه احمدی بنی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 59-66

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.3798

چکیده
  در ریاضیات، علوم کامپیوتر و اقتصاد، بهینه‌سازی به انتخاب عناصر بهینه از یک مجموعه از عناصر قابل دستیابی می‌پردازد؛ به عبارت دیگر، به دنبال یافتن بهترین مقدار قابل دستیابی از یک تابع هدف تعریف شده بر یک دامنه معین از مقادیر است. الگوریتم‌های بسیاری برای این هدف وجود دارند‎.در این مقاله روش لاگرانژی تکمیل‌شده را که الگوریتمی برای ...  بیشتر