ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسنده

استاد گروه ریاضی-- دانشگاه اصقهان

چکیده

نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است‎:‎

‎Gian-Carlo Rota‎, ‎Ten Lessons I Wish I Had Been Taught‎, ‎Notices of The American Mathematical Society‎, ‎ 44 No‎. ‎1 (1997) 22-25‎.‎‎

جیان-کارلو روتا‎ استاد تمام ریاضی کاربردی و فلسفه در ام آی تی‎ بود. ‎وی‎ متولد 27 آوریل سال 1937 در کشور ایتالیا است و در 18 آوریل سال ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1999‏ درگذشت. روتا کار خودش را ‎با آنالیز تابعی شروع کرد‏، اما بعد به ترکیبیات روی آورد. ده مقاله وی در دهه 1960 در خصوص «اصول ترکیبیات» معروف است.

این مقاله که ترجمه آنرا ملاحظه خواهید کرد ‎‎ابتداً به صورت الکترونیکی در ‎‎

‎Concerns ‎of ‎Young ‎Mathematicians, ‎Volume ‎4, ‎Issue ‎25, ‎August ‎21, ‎1996, a‎ ‎publication ‎of ‎the ‎Young ‎Mathematicians ‎Network.‎

چاپ شده است. مقاله حاضر بر پایه یک سخنرانی ارایه شده در جشن روتا در آوریل ‎1996‎ است و این مقاله تجدید چاپی با اجازۀ‎‎
‎‎
‎Birkhauser ‎Boston, ‎copyright ‎1997, ‎ISBN ‎0-8176-3866-0‎‎‎
ناشرِ کتابِ تفکرات منسجم نوشته جیان-کارلو روتا‏ و ویراستاری شده توسط فابریزیو پالومبلی‎‏، می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


G. Rota (1997) Ten Lessons I Wish I Had Been Taught Notices Amer. Math. Soc. 44 (1), 22-25