نوع مقاله : مقاله تاریخ ریاضی

نویسندگان

1 کرمان‏‏، دانشگاه شهید باهنر کرمان‏، دانشکده ریاضی وکامپیوتر‏، بخش ریاضی

2 کرمان- زرند- اداره آموزش و پرورش زرند

10.22108/msci.2020.118430.1333

چکیده

مفهوم تابع یکی از مفاهیم مهم ریاضیات مدرسه‌ای است، به گونه ای که یک ایده متحد‌ کننده در کل ریاضیات است. توابع، ابزار اصلی توصیف دنیای واقعی به زبان ریاضی هستند. تقریبا همه دانش‌آموزانی که در رشته تحصیلی خود واحدهایی از درس ریاضی را می‌گذرانند، با مفهوم تابع آشنا می‌شوند. این در حالی است که پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهند، اغلب دانش‌آموزان، درک ضعیفی از مفهوم تابع دارند. هدف اصلی در مقاله حاضر، به تصویر کشیدن تاریخ شکل‌گیری مفهوم تابع در گذر زمان؛ و سپس بررسی نحوه تدریس گروهی از معلمان ریاضی استان کرمان می‌باشد. به عبارت دیگر در این مقاله به این سوال پراخته شده است که معلمان ریاضی دبیرستانی، مفهوم تابع را چگونه تدریس می‌کنند؟ و نحوه تدریس‌شان با کدام رویکرد تاریخی همخوانی دارد؟ شرکت کنندگان در این مطالعه ‎20‎ نفر از معلمان ریاضی دبیرستانی در استان کرمان هستند که به صورت موردی انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از مشاهده کلاس درس نشان داد که معلمان شرکت کننده در این مطالعه، غالبا از سیر تحول و شکل گیری مفهوم تابع در تدریس شان استفاده نمی‌کردند. آنها تدریس تاربع را از تعریف صوری شروع کرده و پس از بیان چند مثال، ویژگی های تابع را برمی شمردند. همچنین تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه نشان داد که مفهوم تابع بر مبنای آخرین بازنمایی شناخته شده از تابع، یعنی بر مبنای رویکرد تناظر میان مجموعه‌ها (زوج مرتبی)، ارایه می‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات