روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسندگان

دانشکده علوم، مرکز آموزش عالی محلات، محلات ایران

10.22108/msci.2020.114965.1313

چکیده

این پژوهش یک قیاس نظری از روش مونته‌سوری و روش آموزش یکپارچه را ارائه می‌دهد. گرایش فعلی برای آموزش، پیوستن به رویکردی در یکپارچه‌سازی یا تلفیق تمرین‌های آموزشی است. از دیدگاه شناختی و سازنده، دانش با رفتارها و تفکرات ما دائماً در حال دگرگونی است. ماریا مونته‌سوری روشی را توسعه داده است که از لحاظ فکری و قدرت ذهن برای استدلال کردن، چالش برانگیز و محرک است. این روش شخصیتی خلاق، انعطاف‌پذیر، مسئولیت‌پذیر و سازنده‌ را پرورش می‌دهد. در این مقاله ما به جنبه‌های نظری در هر دو روش مونته‌سوری و روش یکپارچه‌سازی آموزش تمرکز خواهیم داشت و به دنبال عناصری سازگار و یکسان در هر دو روش خواهیم بود. همچنین توجه ویژه‌ای به تاثیر روش مونته‌سوری در توسعه جنبه‌های استدلالی در ریاضیات خواهیم داشت. ما بر این باور هستیم که پیش دبستانی‌هایی که متاثر از روش مونته‌سوری هستند ظرفیت این را دارند که مبنایی اصلی برای آموزش یکپارچه در مدارس باشند. این مسئله سبب می‌شود که یادگیری از سال‌های اولیه کودکی تا رسیدن به دبستان تسهیل گردد. ما به تشابهات اهداف یادگیری و ویژگی‌های سازنده در این دو روش یادگیری ریاضی توجه می‌کنیم. با توجه به تجزیه و تحلیل‌هایی که وجود دارد ما ویژگی‌های مشترک و بنیادین در هر دو روش مونته‌سوری و رویکرد یکپارچه را در برنامه درسی توصیه می‌کنیم که اثرات مثبتی در یادگیری ریاضی دارند. در آخر برخی از سوالات پژوهشی آموزشی و برنامه‌ریزی را مطرح خواهیم کرد. استدلال ما این است که روش مونته‌سوری پیش‌نیازهای طبیعی و ضروری که برای برنامه درسی یادگیری یکپارچه لازم است را در بر دارد. ما نتیجه می‌گیرم که هر دو روش در کنار یکدیگر نیازهای اجتماعی از دانش کاربردی را برآورده خواهند کرد و رویکردی جامع برای رشد کودک را فراهم خواهند ساخت.

کلیدواژه‌ها