نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

3 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

این نوشته برگردان مقاله زیر است:
‎‎Richard Hoshino and Ken-ichi Kawarabayashi‎, ‎Graph Theory and Sports Scheduling‎, ‎Notices of the AMS‎, 60 (2013) 726-731‎.

کلیدواژه‌ها

موضوعات