تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

نوع مقاله : مقاله ترجمه ای

نویسنده

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان

چکیده

چکیده
متن حاضر ترجمه ای است از مقاله «تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات» نوشته کلمنسی مونتله. او که مدرس ارشد ریاضیات در گروه ریاضی وآمار دانشگاه کانتربری در نیوزلند است، در این مقاله به نقد و تحلیل کتاب تاج طاووس نوشته جورج گورگس جوزف می پردازد. مونتله تاج طاووس را از این حیث حائز اهمیت و دارای شهرت فراگیر می داند که شرحی قابل دسترس از فرهنگ ریاضی مردم غیر اروپایی ارائه کرده است. به اعتقاد او، این کتاب آمیزه ای از ابعد جالب فعالیت های ریاضی در برخی از فرهنگ های پیشین است که با زبانی آسان و مبتنی بر علوم انسانی، اساس و عصاره این دانش را، به طور خلاصه، در دسترس دانشجویان و مدرسان ریاضی قرار می دهد. مونتله معتقد است علیرغم اینکه جوزف در سرتاسر کتاب خود رویکرد اروپا محوری را نکوهش می کند اما گاهی نحوه نگارش او در راستای تایید و تداوم این هژمونی است و در این زمینه نمونه هایی ذکر می کند. او همچنین در مورد ابهامات موجود در کتاب از جمله مقوله تعیین تاریخ و نیز کتاب شناسی جوزف به تفصیل سخن می گوید. در مجموع مونتله تاج طاووس را کتابی مهم و موثر می داند؛ چرا که تاریخ ریاضیات را به مخاطبان روز می شناساند و فرهنگ های پژوهش پیشین ریاضی را به آنان نشان می دهد.
واژه های کلیدی: فرهنگ پژوهش، اروپا محوری، هژمونی، جورج گورگس جوزف.

کلیدواژه‌ها


[1] A. Lubotzky, R. Phillips and P. Sarnak, Ramanujan graphs, Combinatorica, 8 (1988) 261–277.
[2] G. Margulis, Explicit group-theoretic constructions of combinatorial schemes and their applications in the construction of ex-panders and concentrators, Problems Inform. Transmission, 24 (1988) 39–46.
[3] O. Reingold, S. Vadhan and A. Wigderson, Entropy waves, the zig-zag graph product, and new constant-degree expanders, Ann. of Math. (2), 155 (2002) 157–187.