گفتگوی یک ریاضیدان و رئیس شرکت تویوتا: فکر کن، فکر کن، و دوباره فکر کن

نوع مقاله : مقاله ترجمه ای

نویسنده

محقق و مدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است:
[T. Kobayashi and F. Cho, A dialogue between a mathematician and Toyota’s chairman: Think, think, and think again, In What Mathematics Can Do for You: Essays and Tips from Japanese Industry Leaders, Springer, 2013, 1-6.]
چکیده مترجم: مقاله حاضر ترجمه گفتگویی است که میان یک ریاضیدان برجسته ژاپنی، توشیوکی کوبایاشی، و رئیس شرکت تویوتا موتور، فوجیو چو، انجام شده است. این گفتگو، به همراه چند گفتگوی دیگر میان افراد ریاضیدان و رهبران کسب و کار ژاپنی، در کتابی جمع آوری شده است که در سال 2013 توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسیده است.

امروزه ارتباط ریاضی با دیگر حوزه‌های علوم بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری که مقالات و کتاب‌های متعددی جهت تبیین و تعیین نقش ریاضیات در شیمی، فیزیک، اقتصاد، صنعت و دیگر علوم مهندسی تدوین و منتشر شده است. کتاب نامبرده، که ترجمه فصل اول آن را در این مقاله آورده‌ایم، طرز تفکر و دیدگاه رهبران کمپانی‌های ممتاز ژاپنی را در رابطه با ریاضیات بیان می‌کند. همچنین، افرادی که این مصاحبه‌ها را نیز بر عهده داشته‌اند، از بزرگترین ریاضیدانان ژاپن (و جهان) هستند که نقش تعیین کننده‌ای در ریاضیات محض و کاربردی ایفا کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها