آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی

نوع مقاله : مقاله علمی-انتقادی

نویسنده

دانشگاه زنجان

چکیده

درگیری و ابتلای همه‌جانبۀ تمام عرصۀ آموزش کشور از دورۀ ابتدایی تا عالی‌ترین سطوح دانشگاهی به انواع و اقسام مسئله‌ها و بحران‌‌‌های جدی و پُرمخاطره‌ای که به آشکاری بر تمام متن و سطح و عمق و بُرد و کارآمدی آموزش و سرنوشت نسل جوان و آیندۀ کشور اثر می‌گذارند موجب شده‌ است که در مقام مقایسه، مسئله‌های به‌ظاهر ریز و کوچک این حوزه چندان مورد توجه و مطالعه قرار نگیرند و این نیز خود غفلت مهم آسیب‌زایی است. موضوع این نوشته با عنوان ‎«‎جزوه‌گویی و جزوه‌خوانی‎»‎ یکی از همین مسئله‌های به ظاهر خُرد و ساده و خاموش آموزش کشور است که اغلب، نه به‌ چیزی گرفته می‌شود تا هدایتگری و راهبردی برای خوب و بد آن اندیشیده شود و نه مورد اعتنای بررسی و تحقیق دقیق و مستندی قرار می‌گیرد تا بسته به تشخیص و تفسیر مسئله در نوبت ردیفی از سیاستگذاری‌ها گذارده شود. دراین نوشته، ضمن ارائه مطالعه‌ای مقدماتی از این پدیده و دامنۀ حضور و آثارش در عرصۀ وسیع آموزش و یادگیری، به ارتباط آن با محورهای اساسی دیگری چون ‎«‎متن درسی‎»‎ و ‎«‎معلم و مُدَرس‎»‎ نیز پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] د. مویس، د. رینولدز، آموزش مؤثر، ترجمه محمد علی بشارت ، انتشارات رشد، تهران، 1390.
[2] ا. صفوی، کلیات روش‌ها و فنون تدریس، چاپ میعاد، تهران، 1372.
[3] ج. براون، تدریس خُرد، ترجمه علی رؤوف، انتشارات مدرسه، تهران، 1377.
[4] م. احدیان و م. آقازاده، روش‌های نوین تدریس، انتشارات آییژ، تهران، 1378.
[5] سالی براون، کارولین ارلام، فیلیپ ریس، مهارت‌های مهم تعلیم و تعلم، ترجمۀ سعید خاکسار، تهران، نشر موزون، 1387.
[6] مسعود آرین‌نژاد، در رثای جزوه‌گویی و جزوه‌خوانی، خبرنامه انجمن ریاضی ایران، زمستان 1392، شماره 138، 11-9.