آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی

نوع مقاله: مقاله علمی-انتقادی

نویسنده

دانشگاه زنجان

چکیده

درگیری و ابتلای همه‌جانبۀ تمام عرصۀ آموزش کشور از دورۀ ابتدایی تا عالی‌ترین سطوح دانشگاهی به انواع و اقسام مسئله‌ها و بحران‌‌‌های جدی و پُرمخاطره‌ای که به آشکاری بر تمام متن و سطح و عمق و بُرد و کارآمدی آموزش و سرنوشت نسل جوان و آیندۀ کشور اثر می‌گذارند موجب شده‌ است که در مقام مقایسه، مسئله‌های به‌ظاهر ریز و کوچک این حوزه چندان مورد توجه و مطالعه قرار نگیرند و این نیز خود غفلت مهم آسیب‌زایی است. موضوع این نوشته با عنوان ‎«‎جزوه‌گویی و جزوه‌خوانی‎»‎ یکی از همین مسئله‌های به ظاهر خُرد و ساده و خاموش آموزش کشور است که اغلب، نه به‌ چیزی گرفته می‌شود تا هدایتگری و راهبردی برای خوب و بد آن اندیشیده شود و نه مورد اعتنای بررسی و تحقیق دقیق و مستندی قرار می‌گیرد تا بسته به تشخیص و تفسیر مسئله در نوبت ردیفی از سیاستگذاری‌ها گذارده شود. دراین نوشته، ضمن ارائه مطالعه‌ای مقدماتی از این پدیده و دامنۀ حضور و آثارش در عرصۀ وسیع آموزش و یادگیری، به ارتباط آن با محورهای اساسی دیگری چون ‎«‎متن درسی‎»‎ و ‎«‎معلم و مُدَرس‎»‎ نیز پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات