آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس ریاضی مؤسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی امین فولادشهر

چکیده

‏یکی از انواع مسائل بهینه سازی، تصمیم گیری چند معیاره است. در این گونه از مسائل، تصمیم گیری بر اساس چندین معیار صورت می‌گیرد. به طور کلی مسائل بهینه سازی چند معیاره به دو دسته تصمیم گیری چند هدفه و تصمیم گیری چند شاخصه تقسیم می‌شوند. هدف از این پژوهش آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه است که در آن به دنبال پیدا کردن بهترین گزینه از بین گزینه‌های موجود با توجه به شاخص‌های تصمیم گیری تعیین شده می‌باشد. برای حل اینگونه از این مسائل روش‌های متعددی ارائه شده است که در این پژوهش با روش تاپسیس به عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد آشنا خواهیم شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] K. Shahroudi and S. M. Shafaei, Application of Topsis Method to Supplier Selection in Iran Auto Supply Chain, Journal of
Global Strategic Management, 6 (2012) 123–131.
[2] C. I. Hwang and K. Yoon, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin, 2011.
[3] م. ج. اصغرپور، تصمیم گیری‌های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
[4] ع. علی‌نژاد و ا. م. بهروزی نژاد، مقدمه‌ای بر تصمیم گیری‌های چند معیاره، تحلیل پوششی داده‌ها و ارتباط آنها، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر، 1394.