نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش ریاضی مشکلات و بدفهمی‌های دانش‌­آموزان درخصوص مفهوم اعداد منفی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]

ا

 • ابرعمل به‌‌طور تجمعی شرکت‌پذیر ابر‌گروه‌های به‌طور تجمعی شرکت‌پذیر و کاربرد آن‌ها در فیزیک ذرات بنیادی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 29-46]
 • ابرگروه ابر‌گروه‌های به‌طور تجمعی شرکت‌پذیر و کاربرد آن‌ها در فیزیک ذرات بنیادی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 29-46]
 • اتوماتون پشته‌ا‏ی دسته‌بندی چامسکی در نظریه محاسبه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 17-35]
 • اتوماتون متناهی قطعی و غیرقطعی دسته‌بندی چامسکی در نظریه محاسبه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 17-35]
 • استدلال شهودی توصیفی شهودی از خمیدگی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 17-28]
 • اعداد اول تحلیل، تعمیم و کاربردی از حدس کولاتس [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 23-37]
 • اعداد منفی مشکلات و بدفهمی‌های دانش‌­آموزان درخصوص مفهوم اعداد منفی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • الگوریتم تقریبی دسته‌ای معرفی الگوریتم تقریبی دسته‌ای برای حل عددی مسائل بهینه‌سازی ناهموار [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 69-81]
 • الگوریتم رشد و هرس تحلیل، تعمیم و کاربردی از حدس کولاتس [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 23-37]
 • انتگرال‌گیری فرکتالی حساب دیفرانسیل و انتگرال فرکتالی؛ از نظریه تا کاربرد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 55-68]

ب

 • بدفهمی مشکلات و بدفهمی‌های دانش‌­آموزان درخصوص مفهوم اعداد منفی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • بردارویژه مربع‌های جادویی و جبر خطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • بسط تیلور کاربرد بسط تیلور در کاهش حجم شبکه‌های عصبی پیچشی برای طبقه‌بندی نقاشی‌های سبک امپرسیونیسم و مینیاتور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • بعد هاسدورف حساب دیفرانسیل و انتگرال فرکتالی؛ از نظریه تا کاربرد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 55-68]
 • به‌طور مثبت مستقل خطی رده‌بندی مجموعه جواب‌های مسائل بهینه‌سازی محدب‌نما روی خمینه‌ها‌ی آدامار [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 63-74]
 • بهینه‌سازی نامحدب معرفی الگوریتم تقریبی دسته‌ای برای حل عددی مسائل بهینه‌سازی ناهموار [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 69-81]
 • بهینه‌سازی ناهموار معرفی الگوریتم تقریبی دسته‌ای برای حل عددی مسائل بهینه‌سازی ناهموار [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 69-81]

پ

 • پایداری نقاط تعادل پایدار و ناپایدار در مدل دینامیکی رقابت بین دو حزب سیاسی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • پتانسیل سلول توسیع و کاربرد ‎$H_v$-‎گروه‌ها در مدل‌بندی برهم‌کنش برخی کاتیون‌ها [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]

ت

 • تاریخ ریاضیات زیبایی‌های مثلث خیام-پاسکال [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 75-92]
 • تجویز درمان بیماری چشم کاربردی از دانش منطق در تشخیص بیماری چشمِ قرمز [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 39-62]
 • تحلیل آزاد مینیمال کران برای نرخ رشد اتصال‌ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]
 • تخصیص پایدار مسئله ازدواج پایدار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]
 • تشخیص بیماری کاربردی از دانش منطق در تشخیص بیماری چشمِ قرمز [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 39-62]
 • تقریب روش افراز واحد چندجمله‌ای؛ ابزاری کارامد در تقریب توابع [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]
 • تقریب چندجمله‌ای روش افراز واحد چندجمله‌ای؛ ابزاری کارامد در تقریب توابع [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]
 • تقریب گویا روش افراز واحد چندجمله‌ای؛ ابزاری کارامد در تقریب توابع [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]
 • تقریب موضعی روش افراز واحد چندجمله‌ای؛ ابزاری کارامد در تقریب توابع [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]
 • توابع محدب‌نما رده‌بندی مجموعه جواب‌های مسائل بهینه‌سازی محدب‌نما روی خمینه‌ها‌ی آدامار [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 63-74]

ج

 • جبر کُسول کران برای نرخ رشد اتصال‌ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]

چ

 • چالش ‎آموزش مدرسه‌ای‎»‎مسئله این است»‎ [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-52]

ح

 • حدس کولاتس تحلیل، تعمیم و کاربردی از حدس کولاتس [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 23-37]
 • حوزه عاطفی تکوین تاریخی متغیرِ موثر ولی مغفولِ نگرش ریاضی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 53-68]

خ

 • خاصیت موضعی حساب دیفرانسیل و انتگرال فرکتالی؛ از نظریه تا کاربرد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 55-68]
 • خمیدگی توصیفی شهودی از خمیدگی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 17-28]
 • خمینه‌های آدامار رده‌بندی مجموعه جواب‌های مسائل بهینه‌سازی محدب‌نما روی خمینه‌ها‌ی آدامار [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 63-74]

د

 • داده‌کاوی ماتریس‌های فاصله و مقیاس‌گذاری چندبعدی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • دیدگاه تاریخی تکوین تاریخی متغیرِ موثر ولی مغفولِ نگرش ریاضی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 53-68]
 • درک دانش‌آموزان مشکلات و بدفهمی‌های دانش‌­آموزان درخصوص مفهوم اعداد منفی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]

ر

 • رابطه اساسی توسیع و کاربرد ‎$H_v$-‎گروه‌ها در مدل‌بندی برهم‌کنش برخی کاتیون‌ها [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • ریاضیات کاربردی گزارش کمیته اموزشی انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی از برنامه های اموزشی مقطع کارشناسی ریاضیات کاربردی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 49-54]
 • ریاضیات کاربردی عدد اردوش و شبکۀ تألیف‌های مشترک: نگاهی به کاربردی از نظریهٔ گراف در علم‌سنجی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 47-57]
 • ریاضیات مقطع کارشناسی گزارش کمیته اموزشی انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی از برنامه های اموزشی مقطع کارشناسی ریاضیات کاربردی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 49-54]
 • راهکار ‎آموزش مدرسه‌ای‎»‎مسئله این است»‎ [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-52]
 • رتبه مربع‌های جادویی و جبر خطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • رشته ریاضیات گزارش کمیته اموزشی انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی از برنامه های اموزشی مقطع کارشناسی ریاضیات کاربردی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 49-54]
 • رقابت احزاب سیاسی نقاط تعادل پایدار و ناپایدار در مدل دینامیکی رقابت بین دو حزب سیاسی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • روش افراز واحد روش افراز واحد چندجمله‌ای؛ ابزاری کارامد در تقریب توابع [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]
 • روش‌های بدون شبکه روش افراز واحد چندجمله‌ای؛ ابزاری کارامد در تقریب توابع [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]

ز

 • زوج ناپایدار مسئله ازدواج پایدار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]
 • زوج‌های دوقلو تحلیل، تعمیم و کاربردی از حدس کولاتس [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 23-37]

س

 • سیستم‌های خبره کاربردی از دانش منطق در تشخیص بیماری چشمِ قرمز [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 39-62]
 • سیستم‌های دینامیکی نقاط تعادل پایدار و ناپایدار در مدل دینامیکی رقابت بین دو حزب سیاسی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]

ش

 • شبکه عصبی نامتوازن نظریه مجموعه‌های نامتوازن: رویکردی متفاوت به عدم ‌قطعیت [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-73]
 • شبکه‌های عصبی پیچشی کاربرد بسط تیلور در کاهش حجم شبکه‌های عصبی پیچشی برای طبقه‌بندی نقاشی‌های سبک امپرسیونیسم و مینیاتور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • شبکۀ تألیف‌های مشترک عدد اردوش و شبکۀ تألیف‌های مشترک: نگاهی به کاربردی از نظریهٔ گراف در علم‌سنجی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 47-57]

ط

 • طبقه‌بندی تصویر کاربرد بسط تیلور در کاهش حجم شبکه‌های عصبی پیچشی برای طبقه‌بندی نقاشی‌های سبک امپرسیونیسم و مینیاتور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ع

 • عدد اردوش عدد اردوش و شبکۀ تألیف‌های مشترک: نگاهی به کاربردی از نظریهٔ گراف در علم‌سنجی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 47-57]
 • عدد نظم کران برای نرخ رشد اتصال‌ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]
 • عدم ‌قطعیت نظریه مجموعه‌های نامتوازن: رویکردی متفاوت به عدم ‌قطعیت [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-73]
 • علم‌سنجی عدد اردوش و شبکۀ تألیف‌های مشترک: نگاهی به کاربردی از نظریهٔ گراف در علم‌سنجی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 47-57]

ف

 • فرکتال حساب دیفرانسیل و انتگرال فرکتالی؛ از نظریه تا کاربرد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 55-68]
 • فضای برداری مربع‌های جادویی و جبر خطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • فضای متقارن تعمیم‌یافته رده‌ای از فضاهای فینسلری متقارن تعمیم‌یافته [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 15-22]

ق

 • قلب ‎$H_v$-$Gamma$--گروه‌ها توسیع و کاربرد ‎$H_v$-‎گروه‌ها در مدل‌بندی برهم‌کنش برخی کاتیون‌ها [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]

ک

 • کتاب درسی ‎آموزش مدرسه‌ای‎»‎مسئله این است»‎ [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-52]

گ

 • گاوس توصیفی شهودی از خمیدگی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 17-28]
 • گراف عدد اردوش و شبکۀ تألیف‌های مشترک: نگاهی به کاربردی از نظریهٔ گراف در علم‌سنجی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 47-57]
 • گرامر حساس به متن دسته‌بندی چامسکی در نظریه محاسبه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 17-35]
 • گرامر مستقل از متن دسته‌بندی چامسکی در نظریه محاسبه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 17-35]
 • گرامر منظم دسته‌بندی چامسکی در نظریه محاسبه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 17-35]
 • گرامر نامقید دسته‌بندی چامسکی در نظریه محاسبه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 17-35]
 • گروه ایزومتری‌ رده‌ای از فضاهای فینسلری متقارن تعمیم‌یافته [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 15-22]

م

 • ماتریس‌های فاصله ماتریس‌های فاصله و مقیاس‌گذاری چندبعدی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • ماشین تورینگ دسته‌بندی چامسکی در نظریه محاسبه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 17-35]
 • متریک ریمانی رده‌ای از فضاهای فینسلری متقارن تعمیم‌یافته [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 15-22]
 • متریک فینسلری رده‌ای از فضاهای فینسلری متقارن تعمیم‌یافته [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 15-22]
 • مثلث خیام زیبایی‌های مثلث خیام-پاسکال [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 75-92]
 • مثلث خیام-پاسکال زیبایی‌های مثلث خیام-پاسکال [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 75-92]
 • مثلث عددی زیبایی‌های مثلث خیام-پاسکال [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 75-92]
 • مجموعه جواب رده‌بندی مجموعه جواب‌های مسائل بهینه‌سازی محدب‌نما روی خمینه‌ها‌ی آدامار [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 63-74]
 • مجموعه فازی نظریه مجموعه‌های نامتوازن: رویکردی متفاوت به عدم ‌قطعیت [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-73]
 • مجموعه نامتوازن نظریه مجموعه‌های نامتوازن: رویکردی متفاوت به عدم ‌قطعیت [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-73]
 • مدل بیماری‌های واگیردار نقاط تعادل پایدار و ناپایدار در مدل دینامیکی رقابت بین دو حزب سیاسی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • مربع جادویی مربع‌های جادویی و جبر خطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • مسئله ازدواج پایدار مسئله ازدواج پایدار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]
 • مسئله هم‌اتاقی مسئله ازدواج پایدار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]
 • مشتق‌گیری فرکتالی حساب دیفرانسیل و انتگرال فرکتالی؛ از نظریه تا کاربرد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 55-68]
 • معلم ‎آموزش مدرسه‌ای‎»‎مسئله این است»‎ [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-52]
 • مقیاس‌گذاری چندبعدی ماتریس‌های فاصله و مقیاس‌گذاری چندبعدی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • مقدار تکین مربع‌های جادویی و جبر خطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • مقدارویژه مربع‌های جادویی و جبر خطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-15]
 • منطق کاربردی از دانش منطق در تشخیص بیماری چشمِ قرمز [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 39-62]

ن

 • نرخ رشد کران برای نرخ رشد اتصال‌ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]
 • نسبیت عام توصیفی شهودی از خمیدگی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 17-28]
 • نظام آموزش و پرورش ‎آموزش مدرسه‌ای‎»‎مسئله این است»‎ [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-52]
 • نگرش ریاضی تکوین تاریخی متغیرِ موثر ولی مغفولِ نگرش ریاضی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 53-68]
 • نیم‌ابرگروه ابر‌گروه‌های به‌طور تجمعی شرکت‌پذیر و کاربرد آن‌ها در فیزیک ذرات بنیادی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 29-46]
 • نیم‌ابرگروه کامل ابر‌گروه‌های به‌طور تجمعی شرکت‌پذیر و کاربرد آن‌ها در فیزیک ذرات بنیادی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 29-46]

ه

 • هرس شبکه کاربرد بسط تیلور در کاهش حجم شبکه‌های عصبی پیچشی برای طبقه‌بندی نقاشی‌های سبک امپرسیونیسم و مینیاتور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • هوش مصنوعی ماتریس‌های فاصله و مقیاس‌گذاری چندبعدی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]

ی

 • یادگیری عمیق کاربرد بسط تیلور در کاهش حجم شبکه‌های عصبی پیچشی برای طبقه‌بندی نقاشی‌های سبک امپرسیونیسم و مینیاتور [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • یادگیری ماشین ماتریس‌های فاصله و مقیاس‌گذاری چندبعدی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]