97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
1. مروری بر کتاب مبانی هندسه هیلبرت

خسرو منصف شکری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 23-30

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.122476.1363

چکیده
  در این مقاله مروری بر کتاب مبانی هندسه، اثر هیلبرت خواهیم داشت. در این مرور به جنبه‌های تاریخی و انگیزه‌ها و دستاوردهای نگارش این کتاب خواهیم پرداخت  بیشتر

97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
2. معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟

ابوالفضل رفیع پور؛ مریم محسنی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 57-66

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.118430.1333

چکیده
  مفهوم تابع یکی از مفاهیم مهم ریاضیات مدرسه‌ای است، به گونه ای که یک ایده متحد‌ کننده در کل ریاضیات است. توابع، ابزار اصلی توصیف دنیای واقعی به زبان ریاضی هستند. تقریبا همه دانش‌آموزانی که در رشته تحصیلی خود واحدهایی از درس ریاضی را می‌گذرانند، با مفهوم تابع آشنا می‌شوند. این در حالی است که پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهند، اغلب دانش‌آموزان، ...  بیشتر