1. تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

مائده صافی اصفهانی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 15-21

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.9933

چکیده
  چکیدهمتن حاضر ترجمه ای است از مقاله «تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات» نوشته کلمنسی مونتله. او که مدرس ارشد ریاضیات در گروه ریاضی وآمار دانشگاه کانتربری در نیوزلند است، در این مقاله به نقد و تحلیل کتاب تاج طاووس نوشته جورج گورگس جوزف می پردازد. مونتله تاج طاووس را از این حیث حائز اهمیت و دارای شهرت فراگیر می داند که شرحی ...  بیشتر