تخصصی
1. آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی

مسعود آرین نژاد

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 39-47

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2019.74443.1324

چکیده
  درگیری و ابتلای همه‌جانبۀ تمام عرصۀ آموزش کشور از دورۀ ابتدایی تا عالی‌ترین سطوح دانشگاهی به انواع و اقسام مسئله‌ها و بحران‌‌‌های جدی و پُرمخاطره‌ای که به آشکاری بر تمام متن و سطح و عمق و بُرد و کارآمدی آموزش و سرنوشت نسل جوان و آیندۀ کشور اثر می‌گذارند موجب شده‌ است که در مقام مقایسه، مسئله‌های به‌ظاهر ریز و کوچک این حوزه چندان ...  بیشتر

2. کودکان، ریاضیات و فلسفه

مسعود آرین نژاد

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-5

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.6865

چکیده
  اشاره: بازبینی موضوع درک و آموزش ریاضیات در ارتباط با رشد خلاق کودکان و ارتباط آن با حوزه‌ی پایه-ای دیگری چون فلسفه، به علاوه‌ی شایدها و بایدهایی در قاعده های بازی های جاری این میدان ها محور معانی و اشارات این نوشته هستند.  بیشتر