1. انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

مرتضی امینی؛ ساجده جوادی؛ مجید سلیمانی دامنه

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 49-67

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2019.118340.1332

چکیده
  چگونگی تخصیص سرمایه در بین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام، که به آن انتخاب بهینه سبد سهام گفته می‌شود، یکی از زمینه‌های مورد توجه در اقتصاد ریاضی و مدیریت مالی و یک مساله مورد علاقه سرمایه‌گذاران است. در دهه‌های اخیر، فرمول‌بندی این مساله در قالب مدل‌های بهینه‌سازی و تحلیل آن با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی توسط محققین ...  بیشتر