تخصصی
1. گوگل چگونه کار می کند؟

مریم لطفی پور

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 11-19

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.110135.1270

چکیده
  در این نوشته، الگوریتم رتبه‌بندی گوگل مورد بررسی قرار می‌گیرد و روش‌های ریاضی به‏‌کار رفته در آن شرح داده می‌شود. در اینجا کاربرد مهمی از قضیه نقطه ثابت باناخ بیان شده و با استفاده از تکنیک اثبات این قضیه، نقطه ثابت مورد نیاز در الگوریتم رتبه‌بندی گوگل به‌دست می‌آید.  بیشتر