97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
1. اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی

محمد صال مصلحیان؛ زهره وثاق

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 47-66

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.114036.1300

چکیده
  در این نوشتار تلاش می‌شود، بر اساس تجربۀ نویسندگان در ویرایش مقاله‌های انگلیسی، اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی در سه دستۀ اشتباه‌های گرامری، نشانه‌گذاری و فرمول‌نویسی بیان شود. همچنین ساختار مناسب و مرسوم یک مقالۀ ریاضی بررسی می‌گردد.  بیشتر

2. جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

منصوره گیاهی صبور؛ محمد صال مصلحیان

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-50

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.21977

چکیده
  در این مقاله، محتوای دانش جبرخطی را در کتاب‏‌های تازه تالیف شده دبیرستان (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) بررسی نموده، و ضمن بیان ضرورت‌ها، قدری محتوای جدید جبرخطی برای مقطع نهم دبیرستان پیشنهاد می‌کنیم. همچنین‌ به‌مواردی اشاره می‌نماییم که تاییدی بر مناسب بودن این محتوای پیشنهادی است.  بیشتر

3. نگاهی زیر چشمی به مجلات ریاضی پژوهشی ایران

محمد صال مصلحیان

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-5

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.10888

چکیده
  در این یادداشت با کمک پایگاه داده MathSciNet به عنوان نسخه الکترونیکی Mathematical Reviews (از انتشارات انجمن ریاضی امریکا) به همراه نسخه الکترونیکی Zentralblatt Math (از انتشارات انجمن ریاضی اروپا ) که بزرگترین پایگاههای نقد، مرور و چکیده نگاری مقالات ریاضی را در جهان تشکیل می دهند به بررسی وضعیت مجلات ریاضی ایران می پردازیم و چند پیشنهاد برای بهبود کیفی ...  بیشتر

4. مشتق از دیدگاه کاراتئودوری

محمد صال مصلحیان

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 25-29

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.7862

چکیده
  ‏تعریف کاراتئودوری از مشتق چنین است:می‌گوییم تابع ‎$f$‎ در نقطه ‎$ain D_f$‎ مشتق‌پذیر است هرگاه یک تابع ‎$varphi$‎ وجود داشته ‌باشد که در ‎$a$‎ پیوسته باشد و برای هر ‎$x$‎ در یک بازه باز ‎$U$‎ شامل ‎$a$‎،‎[f(x)-f(a)=varphi(x)(x-a).]‎‏در این مقاله به بررسی این تعریف از مشتق می پردازیم. نشان می دهیم که با تعریف استاندارد (کوشی) از ...  بیشتر