تخصصی
1. آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 79-89

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.110442.1274

چکیده
  در این مقاله، منطق شهودی براوِر در ریاضیات و آنالیز ریاضی سازنده بیشاپ مبتنی بر این منطق را معرفی کرده و تفاوت‌های آن‌ها با منطق و آنالیز ریاضی کلاسیک را بیان می‌کنیم. تفاوت بنیادی آنالیز سازنده با آنالیز کلاسیک در این است که در آنالیز سازنده بر خلاف آنالیز کلاسیک، همواره راهکار و الگوریتم یافتن عناصر مطلوب در قضایای وجودی، ارائه ...  بیشتر

2. آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 19-24

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.106277.1247

چکیده
  نوشتۀ حاضر، ترجمۀ مقالۀ زیر است:Douglas S. Bridges, Did Brouwer Really Believe That?, 2007.که در صفحه شخصی نویسنده آن به آدرس زیر، در دسترسی آزاد قرار گرفته است:http://www.dsbridges.com/miscelaneous-writings.html  بیشتر