1. رتبه بندی تیم های ورزشی

عفت گلپررابوکی؛ طاهره ندایی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 67-81

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.118609.1334

چکیده
  رتبه یک رابطه ترتیبی کلی است، رابطه‌ای بین عناصر یک مجموعه به‌طوی‌که برای هر دو عنصر دلخواه یکی رتبه بیشتر و دیگری رتبه کمتر دارد. رتبه‌بندی تعیین ترتیبی از امتیازها است به‌طوریکه اولین عنصر دارای بالاترین امتیاز و آخرین عنصر کمترین امتیاز را دارد. ‏‌یک سیستم امتیازدهی ورزشی سیستمی است که نتایج حاصل از رقابت‌های ورزشی را به ...  بیشتر

تخصصی
2. ضرب کرونکر و کاربردها

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 45-57

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.104599.1227

چکیده
  ضرب کرونکر دو ماتریس که با ‎$ A\otimes B $‎ نشان داده می‌شود، دارای خواص جالبی است که باعث شده در زمینه‌های مختلف اعم از پردازش سیگنال، پردازش تصویر و همچنین در محاسبات کوانتومی به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گیرد. این ضرب خواصی هم‌چون وارون‌پذیری، تعامد، مثلثی، تقارن و بسیاری از خواص دیگر را حفظ می‌کند. اگر ‎$ A $‎ یک ماتریس ...  بیشتر