تخصصی
1. سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی

امیر مافی؛ شهاب ارکیان

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 21-35

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.106491.1248

چکیده
  در این نوشتار تلاش شده است با بررسی تاریخچه‌ٔ کارهای انجام شده در زمینه‌ٔ حوزه‌های اقلیدسی و میدان‌های عددی اقلیدسی، ضمینه‌ٔ آشنایی علاقه‌مندان با این مباحث ریاضی فراهم شود.  بیشتر

تخصصی
2. مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال

شهاب ارکیان؛ امیر مافی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 51-60

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.21958

چکیده
  در این مقاله، نتایج اثبات شده در طول پنجاه سال گذشته در ارتباط با ضرایب هیلبرت $ e_0(I) $ و $ e_1(I) $ مربوط به ایده‌ال $mm$ -اولیه I از یک حلقه موضعی کوهن-مکالی $ (R,mm) $ و رابطه آن با عمق حلقه مدرج وابسته‌ی $ gr (I) $ را بررسی می‌کنیم.   بیشتر

3. در ستایش دیوید ریس

شهاب ارکیان؛ امیر مافی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.20431

چکیده
  دیوید ریس در سه حوزۀ کاملاً متفاوت برجسته بود. باتوجه به تحقیقات برجستهٔ دیوید در نیم‌گروه‌های ماتریسیِ ریس، قضیه ریس و خارج قسمت‌های ریس، می‌توان وی را یکی از پیشگامان نظریۀ نیم‌گروه‌ها دانست. همچنین او یکی از چهره‌های پیشرو در توسعهٔ جبر جا‌بجایی در دوران پس از جنگ بود. سرانجام، کار رمزگشایی‌ وی در بلچی پارک در خلال جنگ جهانی ...  بیشتر