1. دنباله‌های شبه-کشی

رسول کاظمی؛ محمدحسین خشتی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 35-41

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.20356

چکیده
  ‏دانشجویان مبتدی، اغلب تعریف دنبالهٔ کشی را زمانی که اولین بار در یک درس آنالیز حقیقی مقدماتی با آن مواجه می‌شوند، درست متوجه نمی‌شوند. به ویژه بسیاری از دانشجویان قادر به درک این نکته نیستند که تعریف دنبالهٔ کشی شامل چیزی فراتر از این است که بگوئیم فاصلهٔ جملات متوالی به صفر می‌رود. با این حال، دنباله‌هایی که در این ویژگی ضعیف‌تر ...  بیشتر