مقاله پژوهشی تخصصی
1. رده بندی مجموعه جوابهای مسائل بهینه سازی نیمه محدب روی خمینه ها ی هادامار

Ali Barani

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.127986.1421

چکیده
  در این مقاله شرط لازم و کافی برای جواب های یک مسئله بهینه سازی روی زیر مجموعه های محدب خمینه های هادامار که در آن تابع هدف محدب نما می باشد در صورت وجود یک جواب مشخص ارائه می گردد. همچنین ثابت می شود طول گرادیان تابع هدف در هر نقطه مینیمم کننده مضرب مثبتی از طول آن در یک نقطه مینیمم معین است. مثال های مورد نیاز در هر مورد ارائه شده است.  بیشتر

مقاله پژوهشی تخصصی
2. روش افراز واحد چندجمله‌ای: ابزاری کارامد در تقریب توابع

داود میرزائی؛ محمدرضا احمدی دارانی؛ سعید وحدتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.127648.1417

چکیده
  در این مقاله، تقریب و درونیابی چندجمله‌ای مبتنی بر افراز واحد مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عنوان روشی کارامد برای حلِ عددیِ مسائل چندمتغیره معرفی می‌گردد. نخست تقریب‌های چندجمله‌ای چندمتغیره مطرح و خواص مقیاس‌پذیری آن‌ها اثبات و برای بدست آوردن کران‌های پایداری و همگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای ارائه یک الگوریتم پایدار، ...  بیشتر

مقاله ترویجی تخصصی
3. نقاط تعادل پایدار و ناپایدار در مدل دینامیکی رقابت بین دو حزب سیاسی

مهدی Fatehi Nia؛ محمد محمودی کیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.129499.1446

چکیده
  تعارضی که بین دو گروه از پارادایم های مختلف بوجود می آید یک پدیده اجتناب ناپذیر است و رقابت بین احزاب سیاسی برای جلب آرای شهروندان از نمودهای برجسته این تعارض است. در جوامع دموکراتیک، این تقابل در دوران قبل از انتخابات به اوج خود میرسد و با برتری مطلق یا نسبی یکی از احزاب به تعادل نسبی میرسد. این مقاله بر روی دینامیک رقابت بین دو حزب ...  بیشتر

مقاله ترویجی تخصصی
4. ماتریس‌های فاصله و مقیاس‌گذاری چندبعدی

محمد باقر اسدی؛ رحیم علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.129105.1436

چکیده
  مقیاس‌گذاری چندبعدی، یک ابزار قوی در حل مسائل مربوط به کاهش بعد و به تصویر کشیدن داده ها مى باشد. در این روش با داشتن شباهت های بین اعضای مجموعه ای متناهى از اشیاء، به هر عضو مختصاتى در فضایى با بعد پایین چنان نظیر مى گردد که فاصله مختصات‌های نظیر شده بین دو شى تا حد امکان به شباهت آنها نزدیک باشد. در این مقاله به معرفى ماتریس های فاصله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تخصصی
5. تعمیم قضیه گردان برای تعداد دلخواهی از توابع زیرخطی و کاربرد آن در بهینه سازی نیمه-نامتناهی محدب

نادر کنزی؛ علی صادقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.129707.1449

چکیده
  در این مقاله، ابتدا تعمیمی از قضیه گردان که مناسب تعداد نامتناهی‌ تابع زیرخطی باشد را بیان خواهیم نمود. سپس، از قضیه‌ی فوق در اثبات شرط لازم بهینگی از نوع فریز-جان برای مسائل نیمه‌نامتناهی محدب استفاده خواهیم کرد. در نهایت، یک صلاحیت قیدی و یک شرط لازم بهینگی از نوع کاروش-کان-تاکر برای مسائل فوق را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. گروپویید و جبرهای گروپوییدی

حبیب امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.129385.1444

چکیده
  گروپویید یا گروهوار یکی از چند ساختار شبیه به گروه است که کاربردهایی فراتر از کاربرد گروه در هندسه دیفرانسیل، معادلات دیفرانسیل، هندسه جبری، آنالیز ریاضی، و فیزیک دارد. در این مقاله ابتدا تعریفهای مختلف گروپویید و C^*$‎$-جبر، جبر فوریه و جبر فوریه-اشتیلتیس روی آنها را مرور می‌کنیم و سپس به نظریه نمایش جبرهای گروپوییدی می‌پردازیم ...  بیشتر

مروری 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
7. سیر تاریخی تکوین سازه «نگرش ریاضی» به عنوان متغیری موثر ولی مغفول

ابوالفضل رفیع پور؛ فاطمه دری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.128067.1423

چکیده
  بیش از نیم قرن است که اهمیت نقش حوزه‌ی عاطفی در آموزش ریاضی از سوی محققان به رسمیت شناخته شده ولی تحقیقات مربوطه تأثیر چندانی در سیاست گذاری‌های آموزشی نداشته اند. بیشتر این تحقیقات بر سازه‌ی نگرش ریاضی به عنوان عاملی مؤثر در یادگیری، موفقیت تحصیلی و سایر مؤلفه‌های مهم در آموزش ریاضی متمرکز بوده است، اما پژوهش‌های مروری مختلف حاکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تخصصی
8. توسیع و کاربرد H_v -گروه ها در مدل بندی برهمکنش برخی از کاتیون ها

سهراب استادهادی دهکردی؛ بیژن دواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.129723.1450

چکیده
  در این مقاله، $H_v$-$Gamma$-گروه‌هابه عنوان تعمیمی از $H_v$-گروه‌ها، اَبرگروه‌های مارتی و گروه‌ها مطالعه می‌شوند. با استفاده رابطه منظم قوی به هر $H_v$-$Gamma$گروه یک گروه متناظر می‌شود و ثابت می‌شوند که عملگری همورد بین رسته $H_v$-$Gamma$-گروه‌ها با مورفیسم‌های پوشا و رسته گروه‌ها وجود دارد و این عملگر همورد هر دنباله دقیق را به دنباله دقیق ...  بیشتر

مقاله نقطه نظر 97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
9. آموزش مدرسه‌ای، مسأله این است

قدیر صادقی؛ محمد صال مصلحیان؛ ابولفضل صنمی؛ علی مرصعی؛ مجید میرزا وزیری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی وثوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2021.130621.1470

چکیده
  در سال‌های اخیر، تغییرات زیادی در کتاب‌های درسی و نظام آموزشی ایجاد شده است. اما بعضی جنبه‌ها همچون توانمند‌سازی نیروی انسانی و نبود بستر مناسب برای ایجاد انگیزه تدریس پویا در معلمان مورد غفلت واقع شده است. در این مقاله، سعی شده است با طرح چالش‌های مهم نظام آموزشی به آسیب شناسی کتاب‌های درسی ریاضی، دغدغه‌های حرفه‌ای معلمان، نیازهای ...  بیشتر