دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترجمه ای

اهمیت و ضرورت آموزش علم داده در مدارس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22108/msci.2022.133497.1507

هانیه حاجی نژاد


مقاله پژوهشی

حدس اوسلندر-ریتن برای حلقه‌های گرنشتاین از بعد کرول حداقل 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22108/msci.2022.134465.1516

حسین اشراقی


چندجمله ایهای هال برای جبرهای 2-ناکایاما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22108/msci.2022.134443.1515

علی رضا نصر اصفهانی


مقاله ترجمه ای

داستان شگفت‌آور خانواده بول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22108/msci.2022.134534.1519

محسن کیان


مقاله پژوهشی

پیرامون برخی خمینه های همدیس اینشتین از بعد چهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22108/msci.2022.134518.1518

امیرحسام زعیم؛ یداله آریانژاد؛ مختار قیطاسی


مقاله ترویجی

رویکرد‌هایی میان-‌رشته‌ای در مدل‌سازی ریاضی سیستم‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22108/msci.2022.134905.1525

مهدی خواجه صالحانی


مقاله پژوهشی

گسستگی و تنوع مجلات علمی پژوهشی فارسی رشته علوم تربیتی با استفاده از رنگ آمیزی و پارامتر‌های جبری ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22108/msci.2022.134956.1529

مصطفی امینی؛ علی عبدی


مقاله ترویجی

منطق اخلاقی و اخلاق منطقی تعامل انسان و ماشین در موج سوم هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22108/msci.2022.134930.1528

فریا نصیری مفخم؛ غزال محسنی؛ آرمین جعفرپیشه