دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترجمه ای

از الگوهای جایگشتی تا جدول تناوبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22108/msci.2023.133089.1501

سعید علیخانی؛ مریم صفازاده


مقاله پژوهشی

اهمیت تفکر خلاق و آموزش ارزشهای کارآفرینی در مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22108/msci.2023.136230.1552

هاجر علیمراد؛ حبیب شریف


گراف جابجایی کلاس‌های تزویج گروه‌های دووجهی و دودوری تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22108/msci.2023.136084.1549

محمدعلی سلحشور


مقاله کاربردی

بررسی عملکرد دانش آموزان پایه هشتم استان فارس در حیطه های شناختی و محتوایی ریاضی با پایش نتایج سنجش تیمز ۲۰۱۹

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22108/msci.2023.135587.1541

امیر پیروی؛ محمدرضا کاظمی


مقاله پژوهشی

مدل و عدد سنگ‌ریزه گراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22108/msci.2023.133617.1509

سعید علیخانی؛ فاطمه آقایی