موضوعات = تخصصی
بررسی تعریف زوج مرتب کوراتوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22108/msci.2024.137454.1571

علی ملخاصی؛ فاطمه نجاری؛ مهدی عزتی


موجک ها ، تقریب و فشرده سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22108/msci.2024.137864.1581

سه ر که وت عبدی؛ آرام عزیزی؛ محمود شفیعی؛ جمشید سعیدیان


طبقه‌بندی کامل ساختارهای همگن روی توسیع‌های مستقیم لورنتسی گروه هایزنبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22108/msci.2024.140637.1641

امیرحسام زعیم؛ مهدی جعفری؛ مسلم باغگلی


نرم BSE برای جبرهای سگال مجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22108/msci.2024.141063.1653

فاطمه Abtahi؛ مریم توتونچی


وجود جواب‌های مسئله مکمل تنسور بازه‌ای

دوره 9، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 51-75

10.22108/msci.2023.137807.1579

رزیتا بهشتی؛ جواد فتحی؛ مصطفی زنگی‌آبادی


مروری بر تابع ملنیکُف

دوره 8، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 23-36

10.22108/msci.2023.137973.1584

مجید کریمی عمله


مدل و عدد سنگ‌ریزه گراف

دوره 7، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 11-32

10.22108/msci.2023.133617.1509

فاطمه آقایی؛ سعید علیخانی


ساختاری برای تعمیم دادن گروه‌ها

دوره 6، شماره 3، آذر 1400، صفحه 11-17

10.22108/msci.2022.131518.1478

نصرت اله شجره پورصلواتی


ماتریس‌های فاصله و مقیاس‌گذاری چندبعدی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 13-24

10.22108/msci.2021.129105.1436

محمد باقر اسدی؛ رحیم علیزاده


کران برای نرخ رشد اتصال‌ها

دوره 5، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-13

10.22108/msci.2021.127724.1418

رسول آهنگری ملکی؛ تیرداد شریف