کلیدواژه‌ها = مکعب لوکاس
خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 43-61

10.22108/msci.2017.20357

خدیجه فتحعلیخانی؛ علی رضا اشرفی