1. نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر

شهناز اسمعیلی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 67-75

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.6789

چکیده
  این مقاله به‌ طور عمده درباره‌ی ویلیام کاروش و نقش او در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر از برنامه‌ریزی غیر‌خطی می‌باشد. این داستان نتایج بهینه‌سازی اساسی را عنوان می‌کند که ویلیام کاروش آنها را در پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود به ‌دست آورده بود . نتیجه‌ی اصلی که‌ درباره‌ی شرایط لازم بهینگی برای مینیمم کردن تابعی از چند متغیر مقید ...  بیشتر