نویسنده = ���������������� ����������
دنباله فیبوناتچی و علوم زیستی

دوره 6، شماره 3، آذر 1400، صفحه 57-70

10.22108/msci.2022.132547.1494

طیبه کوچک‌پور؛ آزاده نیرومند