نویسنده = ���������� ������������ ��������
برخی از ساختارهای اعداد کاتالان~ \lr{I}I

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22108/msci.2023.137667.1574

دانیال یعقوبی؛ مجید میرزاوزیری


‎آموزش مدرسه‌ای‎»‎مسئله این است»‎

دوره 5، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 43-52

10.22108/msci.2021.130621.1470

قدیر صادقی؛ محمد صال مصلحیان؛ ابولفضل صنمی؛ علی مرصعی؛ مجید میرزا وزیری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی وثوق