نویسنده = ���������� ��������������������� ��������
مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-46

10.22108/msci.2016.3660

رسول حسینی ملک‌آبادی