نویسنده = ���������������� ��������
مشکلات و بدفهمی‌های دانش‌­آموزان درخصوص مفهوم اعداد منفی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 37-48

10.22108/msci.2021.124854.1383

نرگس یافتیان؛ نگار مهدوی؛ بیتا مهرآئین


آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 9-22

10.22108/msci.2020.118021.1329

نرگس یافتیان؛ اشرف صفابخش چکوسری