نویسنده = �������������������� ��������������
مسابقات اعداد اول

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-72

10.22108/msci.2022.131590.1480

محمدرضا اسفندیاری


قضیه اعداد اول

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 23-43

10.22108/msci.2020.118119.1330

محمدرضا اسفندیاری