نویسنده = ���������� �������� ��������������
براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-10

10.22108/msci.2018.21618

محمدرضا صالحی راد؛ رضا حبیبی؛ مریم السادات غیبی