نویسنده = ������ ���������������� ��������
‎آموزش مدرسه‌ای‎»‎مسئله این است»‎

دوره 5، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 43-52

10.22108/msci.2021.130621.1470

قدیر صادقی؛ محمد صال مصلحیان؛ ابولفضل صنمی؛ علی مرصعی؛ مجید میرزا وزیری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی وثوق


جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 31-50

10.22108/msci.2017.21977

منصوره گیاهی صبور؛ محمد صال مصلحیان


مشتق از دیدگاه کاراتئودوری

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 25-29

10.22108/msci.2016.7862

محمد صال مصلحیان