نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
زیبایی‌های مثلث خیام-پاسکال

دوره 5، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-92

10.22108/msci.2021.126885.1413

سید محمد امین خاتمی


در مورد اثبات‌های گنگ بودن $\sqrt{2}$

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 25-45

10.22108/msci.2019.119712.1345

سید محمد امین خاتمی؛ قاسم خاکشور