نویسنده = ������������ ����������
الکساندر لیاپانوف، ‏خالق نظریه‌ی مدرن‎ پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

10.22108/msci.2023.136061.1548

رامین کاظمی


مسئله مونتی هال

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 61-71

10.22108/msci.2020.120123.1349

رامین کاظمی