نویسنده = ���������������������� ������
مربع‌های جادویی و جبر خطی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-15

10.22108/msci.2021.126556.1408

عفت گلپررابوکی


رتبه بندی تیم های ورزشی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 67-81

10.22108/msci.2020.118609.1334

عفت گلپررابوکی؛ طاهره ندایی


ضرب کرونکر و کاربردها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی