نویسنده = �������������� ��������
سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 21-35

10.22108/msci.2018.106491.1248

امیر مافی؛ شهاب ارکیان


مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 51-60

10.22108/msci.2017.21958

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


در ستایش دیوید ریس

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 71-81

10.22108/msci.2017.20431

شهاب ارکیان؛ امیر مافی