نویسنده = ������������ ��������
دنباله‌های شبه-کشی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 35-41

10.22108/msci.2017.20356

رسول کاظمی؛ محمدحسین خشتی