تخصصی
1. ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم

علیرضا عبدالهی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-11

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.3107

چکیده
  نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است‎:‎‎‎Gian-Carlo Rota‎, ‎Ten Lessons I Wish I Had Been Taught‎, ‎Notices of The American Mathematical Society‎, ‎ 44 No‎. ‎1 (1997) 22-25‎.‎‎جیان-کارلو روتا‎ استاد تمام ریاضی کاربردی و فلسفه در ام آی تی‎ بود. ‎وی‎ متولد 27 آوریل سال 1937 در کشور ایتالیا است و در 18 آوریل سال ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1999‏ درگذشت. روتا کار خودش را ...  بیشتر

2. حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه

رستم محمدیان

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-9

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.5088

چکیده
  آن چه که در پی می آید تجدید خاطره ی نویسنده از پیدایش و آغاز رویش حلقه های توابع پیوسته با تاکید بر روی کارهایی است که در دهه ی پنجاه در دانشگاه پوردو انجام شده است. ادعایی بر بی نقص بودن یا تاریخی-تحقیقی بودن آن نیست. مقداری از کار انجام شده در آن زمان مورد بحث قرار گرفته و ارجاعات به کتاب ها و مقالات مروری آن دوره را در بر گرفته است. روی ...  بیشتر

3. کودکان، ریاضیات و فلسفه

مسعود آرین نژاد

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-5

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.6865

چکیده
  اشاره: بازبینی موضوع درک و آموزش ریاضیات در ارتباط با رشد خلاق کودکان و ارتباط آن با حوزه‌ی پایه-ای دیگری چون فلسفه، به علاوه‌ی شایدها و بایدهایی در قاعده های بازی های جاری این میدان ها محور معانی و اشارات این نوشته هستند.  بیشتر

4. نگاهی زیر چشمی به مجلات ریاضی پژوهشی ایران

محمد صال مصلحیان

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-5

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.10888

چکیده
  در این یادداشت با کمک پایگاه داده MathSciNet به عنوان نسخه الکترونیکی Mathematical Reviews (از انتشارات انجمن ریاضی امریکا) به همراه نسخه الکترونیکی Zentralblatt Math (از انتشارات انجمن ریاضی اروپا ) که بزرگترین پایگاههای نقد، مرور و چکیده نگاری مقالات ریاضی را در جهان تشکیل می دهند به بررسی وضعیت مجلات ریاضی ایران می پردازیم و چند پیشنهاد برای بهبود کیفی ...  بیشتر

5. معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری

مهدی دلخوش

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.12328

چکیده
  فرکتال ها ، توابع ، شکل ها و مفاهیم هندسی نا منظمی هستند که در حین بی نظمی دارای نظم ها و خواص مشخص و مفیدی می باشند. به دلیل این که فرکتال ها دارای بی نظمی های خاصی هستند با استفاده از مباحث کلاسیک ریاضیات به راحتی قابل بحث و بررسی نیستند ، به همین دلیل یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت بررسی و تجزیه تحلیل فرکتال ها، بُعدهای کسری می باشند. ...  بیشتر

6. زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی

محمود امین‌طوسی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.14544

چکیده
  نه تنها بسیاری از مردم از کاربردهای ریاضیات در زندگی آگاه نیستند بلکه چه بسا این تصور هم رایج باشد که ریاضی‌ورزان گروهی جدا از سایرین هستند. صرفه‌نظر از کاربردهای بسیار ریاضی، ابزارهای متعددی توسط جامعه ریاضی دنیا ایجاد و یا توسعه داده شده‌اند که سیستم حروف‌چینی تِک یکی از آنهاست. سیستم حروف‌چینی تِک توسط یک دانشمند ریاضی بنیان ...  بیشتر

تخصصی
7. شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار

علی پارسیان

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-6

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.20733

چکیده
  شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار چکیده. در این مقاله، ریاضیات قرن هیجدهم بررسی و با ریاضیات قرون پس از آن مقایسه می گردد. انبوه نتایج، گستردگی دستاوردها و بروز شاخه های نو در این رشته از دانش بشری از جمله وجوه تمایز ریاضیات آن دوران است، در حالی که آنچه که در قرون بعد رنگ می گیرد و قوام می یابد همانا دقت و ژرف اندیشی است. پرسشی که ...  بیشتر

تخصصی
8. جایگاه شهود در آموزش ریاضیات

علی پارسیان

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.21616

چکیده
  بر اساس نظر تعدادی از دانشمندان و تاریخ‌نگارانِ علم، شهود و بصیرتِ ریاضیدانان بازیگرِ اصلیِ میدانِ اکتشافِ آنان است. نمونه‌هایی از این مکتوبات را می‌توان در آثار برخی از ریاضیدانانِ بزرگ یافت. هدف این نوشتار، کنکاش بیشترِ موضوع، در آثار و اقوال ریاضیدانان و آنگاه بررسی جایگاه شهود در آموزش ریاضیات است.  بیشتر

تخصصی
9. براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده

محمدرضا صالحی راد؛ رضا حبیبی؛ مریم السادات غیبی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.21618

چکیده
  ببسیاری از سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در دوره‌هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره‌هایی نوسان‌پذیری ‎(واریانس)‎ کمی دارند یعنی نوسان‌پذیری خوشه‌ای است. در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل‌بندی تغییرات، استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه‌های ...  بیشتر

10. حل هندسی معادلات درجه سوم توسط عمر خیام که در ارائه آن برای یادگیری بهتر به جای حروف از اشکال هندسی رنگی استفاده شده است.

سید احمد فقیهی؛ اکبر طیبی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.78166.1194

چکیده
  الیوربایرن در سال ‎1847‎ در جریان ویرایش کتاب‌های اصول اقلیدس، زبان تصویری را پایه گذاری کرد. زبان تصویری، ساختار مناسبی برای توصیف هندسی راه حل خیام برای حل معادلات درجه سوم فراهم می آورد. به کمک روش منحصر به فرد تصویرنگاری بایرن، یکی از سازه‌های خیام را بازسازی می‌کنیم. نمایش گرافیکی جدیدی که ساختیم به نمایش جبری وابسته نیست ...  بیشتر

تخصصی
11. سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل

حجت رستمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.106318.1244

چکیده
  سفری در امتداد سرزمین‌هایی که در گذشته‌ای دور بخشی از ایران بوده‌اند، آن گونه که کتاب اصیل و مشهور تقارن ‎(1952)‎ هرمان وایل ارائه می‌دهد، معرفی مناسبی از تقارن و گروه‌های تقارن در اختیار می‌گذارد. وایل قصد داشت نشان دهد که چگونه انتقال‌های هندسی و نیز ساختارهای ریاضی با کمک دیدگاهی فرهنگی و از طریق هنر و معماری بهتر می‌تواند ...  بیشتر

تخصصی
12. احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری

رضا فرهادیان

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.106194.1241

چکیده
  انتخابات مهم‌ترین رخ‌داد سیاسی-اجتماعی در جوامع دارای نظام انتخاباتی است. عدم آگاهی از نتیجۀ انتخابات را می‌توان توسط مدل‌های احتمالی مدل‌بندی کرد و به پیش‌بینی احتمالی دربارۀ این نتیجه‌ پرداخت. از این‌رو در این نوشتار ابتدا احتمال تساوی در انتخابات را بررسی کرده و سپس به معرفی قدرت رأی‌گیری و شاخص قدرت پِن‌روز-بانزاف و اندازه‌گیری‌های ...  بیشتر

13. مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا

رمضان ضرغامی فارفار؛ احسان حیدری فارفار

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-6

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2019.112535.1290

چکیده
  این مقاله ترجمه مصاحبه‌ای است که با "کنیس ریبت`` رئیس انجمن ریاضی آمریکا در پاییز ‎2016‎، انجام شده است، که شامل پرسش و پاسخ در مورد موضوعاتی مانند نقش انجمن ریاضی آمریکا در آموزش ریاضیات، آگاهی عمومی از ریاضیات، اشتغال فارغ التحصیلان و نیز دلیل استعفای رئیس قبلی انجمن می باشد.  بیشتر

14. نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات

فاطمه گل فرشچی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-9

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2019.115545.1316

چکیده
  تحقیقات نشان می‌دهد استفاده از بازی‌های مناسب و پر محتوا می‌تواند نقش به‌سزایی در امر آموزش و یادگیری در تمام افراد و به خصوص در کودکان داشته باشد. به دلیل آن‌که بازی‌ها شامل تفریح بوده و فعالیت‌های شامل تفریح نقش بزرگی در کسب مهارت‌های مختلف برای درک و یادگیری موضوعات مختلف و حل مسائل مربوطه را دارند، می توان از آنها در آموزش ...  بیشتر

تخصصی
15. نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند

علی اصغر سروری؛ حمید مظاهری تهرانی؛ حمید رضا خادم زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.119636.1344

چکیده
  در این مقاله به بررسی مسئله نزدیکترین دوتایی می‌پردازیم. این مسئله پیش از این در فضاهای متری مطرح گردیده و مطالعه شده است و در این مقاله به بررسی آن در فضاهای مشبکه پرداخته می‌شود و از منظر ترتیبی مورد بررسی قرار می دهیم. این مسئله در فضای مشبکه های کامل ددکیند مورد بحث قرار می‌گیرد.  بیشتر

تخصصی
16. گوگل چگونه کار می کند؟

مریم لطفی پور

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 11-19

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.110135.1270

چکیده
  در این نوشته، الگوریتم رتبه‌بندی گوگل مورد بررسی قرار می‌گیرد و روش‌های ریاضی به‏‌کار رفته در آن شرح داده می‌شود. در اینجا کاربرد مهمی از قضیه نقطه ثابت باناخ بیان شده و با استفاده از تکنیک اثبات این قضیه، نقطه ثابت مورد نیاز در الگوریتم رتبه‌بندی گوگل به‌دست می‌آید.  بیشتر

17. پیراحاصلضرب چیست؟

مژده شیرانی راد

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 7-12

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.7546

چکیده
  اصطلاح پیراحاصلضرب‎ امروزه در مقالات برای نشان دادن یک عملگر دوخطی استفاده می‌شود. این عملگر دوخطی با وجود اینکه ناجابه‌جایی ‎است تا حدودی از ضرب معمولی توابع خوش‌‌رفتار تر است.‎‎پیراحاصلضرب‌ها اولین بار در نظریه‌ی عملگرهای پیرادیفرانسیل‌پذیر بانی‎ [۱] ظهور پیدا کردند‎.. این نظریه‌ نقطه عطفی در نظریه‌ی عملگرهای شبه ...  بیشتر

18. باسط چیست؟

نفیسه رحمانی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 7-10

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.10732

چکیده
  نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است:‎Peter Sarnak‎, ‎What is an Expander?‎, ‎Notices of The American Mathematical Society‎, ‎51 No‎. 7 (2004) 762-763‎پراکندگی یک گراف همراه با همبندی بسیار قوی، ویژگی است که ساختار باسط‌ها را مورد توجه قرار داد. این ساختار تناقض‌گونه موجودیت آن‌ها را نیز تا مدت‌ها انکار می‌کرد. پس از مدتی اگرچه پینسکر(‎‎(pinsker) توانست با یک بحث شمارشی ...  بیشتر

تخصصی
19. کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین

ملیحه امینی پزوه

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 7-22

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.21619

چکیده
  امروزه تولید کالاهایی با کیفیت و با کمترین هزینه و ارائه آن به مشتریان در کوتاه‌ترین زمان ممکن‏، موجب افزایش رقابت بین تولید کنندگان شده است. به همین علت زنجیره تأمین‏، یعنی تمام عناصر دخیل در تولید یک محصول تا ارائه آن به مشتری‏، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این زنجیره تأمین همواره می‌تواند توسط عوامل مختلف داخلی و خارجی ...  بیشتر

تخصصی
20. روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

مهران امینیان؛ مهران نامجو

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 7-17

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2019.113074.1296

چکیده
  مدل‌سازی یک رسته‌ی گسترده از پدیده‌های فیزیکی، مثل رشد کریستال و انتشار شعله، منجر به ردیابی جهت‌هایی می‌شود که با سرعت وابسته به خمیدگی حرکت می‌کند. وقتی که سرعت خمیدگی است، منجر به یکی از معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیر خطی تبهگون کلاسیک در فضای اقلیدسی می‌شود. سوالی که به صورت طبیعی مطرح می‌شود، چگونگی منظم بودن جواب‌ها است. ...  بیشتر

21. نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت

سید محسن قریشی شهرکی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 9-17

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.104332.1226

چکیده
  در پی تلاش چندین هزار ساله بشر برای حل معادلات چندجمله‌ای مفهوم ‎{گروه}‎ در قرن نوزدهم میلادی شکل گرفت و بلافاصله مشاهده شد که گروه‌ها در دیگر شاخه‌ها از جمله نظریه اعداد، هندسه، معادلات دیفرانسیل، فیزیک و ‎$‎‎\ldots$‎ نیز حضور دارند. کشف کاربردهای گروه‌ها در علوم مختلف، روز به روز بر اهمیت مطالعه‌ی آنها افزود و رده‌بندی ...  بیشتر

تخصصی
22. انگیزه در آموزش ریاضی

فاطمه انوشه

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 9-12

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.106187.1243

چکیده
  در این مقاله پس از واکاوی دیدگاه نیومن در رابطه با حل مسأله و اشاره به سلسله مراتب نیومن به مقوله‌ی انگیزه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر این روش اشاره می‌شود. از نظر نویسنده موارد زیر مهمترین عواملی است که باعث بی‌انگیزگی دانش‌آموزان در یادگیری وحل مسائل ریاضی می‌شود. عدم مهارت کافی دبیران در استفاده از روش ها و فنون مختلف و نحوه ...  بیشتر

97A آموزش ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
23. آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی

نرگس یافتیان؛ اشرف صفابخش چکوسری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 9-22

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.118021.1329

چکیده
  از میان شاخه‌های ریاضیاتِ مورد مطالعه در دوران مدرسه، هندسه با گستره وسیع‌تری از بدفهمی‌ها و مشکلات یادگیری، روبه‌روست و یادگیری آن، تنها زمانی رخ می‌دهد که با درکی عمیق آمیخته باشد. نظریه فن‌هیلی یکی از نظریه‌های در خور توجه در قلمرو هندسه است که ایده دسته‌بندی سطوح درک و تفکر هندسی را مطرح ساخته، چارچوبی برای سنجش سطح تفکر ...  بیشتر

24. چگونگی ارائه یک سخنرانی

علی اکبر محمدی حسن آبادی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 11-16

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.6227

چکیده
  هیچکس دوست ندارد که در یک سخنرانی بد شرکت کند، امّا متاسفانه مکرراً برای افراد پیش می‌آید. هیچکس قصد ندارد که یک سخنرانی بد ارائه کند، امّا احتمالاً همه ما چنین کرده‌ایم. پال هالموس ‎‎ مقاله ای زیبا درباره چگونگی ارائه یک سخنرانی نوشت و توصیه اش هنوز مورد استفاده است (و قسمتی از آن اینجا تکرار می‌شود). با این حال فناوری‌های جدید، ...  بیشتر

تخصصی
25. حدس های زیبا در نظریه گراف

سعید علیخانی؛ سمیه جهری؛ علی نوروزی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 11-30

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.21839

چکیده
  به طور قطع، هر آنچه که در ریاضیات مطرح می‌شود الزاماً زیبا نیست. اما با باور به این‏‌که زیبایی در بطن بهترین‌ قسمت‌های ریاضی قرار دارد، تلاش می‌کنیم تا برخی از بهترین حدس‌های مربوط به نظریه‌ی گراف را گردآوری کنیم که با ملاک‌های مختلف زیبایی جور در بیایند.  بیشتر